Børns sociale udvikling

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49775

Børns sociale udvikling (2 dage)

Med afsæt i de to pædagogiske læringsmål for social udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan kan deltageren:- Tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer, som fremmer alle børns deltagelsesmuligheder, gennem viden om børns sociale udvikling, forældresamarbejde og betydningen af medindflydelse og deltagelse i fællesskaber med andre børn og voksne.- Anvende viden om børns sociale udvikling gennem leg og legens betydning i de lege, børn er en del af i den pædagogiske praksis.- Arbejde bevidst som empatisk rollemodel

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu241216r 16-12-2024 17-12-2024 Ingen Dagundervisning 18 04-11-2024
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.