Børns kommunikation og sprog 2

Efter endt kursus vil du, med afsæt i viden om barnets verbale og nonverbale sprogudvikling, kunne etablere inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, der giver børnene de bedste betingelser for at udvikle et nuanceret, selvstændigt og kreativt sprog samt evne til at kommunikere om deres følelser og oplevelser i fællesskabet.

Målgruppe 

Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere. Kurset er især målrettet medarbejdere, der tidligere har arbejdet med læreplanstemaer, som en del af deres praksis og som i forvejen har en generel teoretisk og/eller erfaringsbaseret viden om børns sproglige udvikling. Det anbefales derfor, at du har gennemført AMU-uddannelsen 48731: Børns sproglige udvikling 1 eller besidder tilsvarende kvalifikationer.  

Kursusdatoer 

Kurset varer 3 dage. 

Kursusdage: 25. Maj – 27. April 

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du: 

  • Ud fra indsigt i barnets verbale og nonverbale sprogudvikling gennem den daglige kommunikation og tilrettelagte aktiviteter, styrke børns evne til at udtrykke sig nuanceret om tanker, oplevelser, følelser, behov og viden om verden.
  • Være bevidst om egen funktion som sproglig rollemodel og kan indgå i en dialog med børnene, hvor de får erfaringer med at aflæse, skabe og udvikle en passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber.
  • Med udgangspunkt i børnenes interesser og nysgerrighed, understøtte, at de udvikler deres evne til refleksion og til at udtrykke sig kreativt og selvstændigt gennem sproget.
  • Have viden om nærhed, konkrete erfaringer og fællesskabets betydning for sprogudviklingen og kan på denne baggrund skabe et sprogstimulerende læringsmiljø omkring børnene.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48732

Børns kommunikation og sprog 2 (3 dage)

Deltageren kan, ud fra indsigt i barnets verbale og nonverbale sprogudvikling gennem den daglige kommunikation og tilrettelagte aktiviteter, styrke børns evne til at udtrykke sig nuanceret om tanker, oplevelser, følelser, behov og viden om verden.Deltageren er bevidst om egen funktion som sproglig rollemodel og kan indgå i en dialog med børnene, hvor de får erfaringer med at aflæse, skabe og udvikle en passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber.Deltageren kan med udgangspunkt i børnenes interesser og nysgerrighed understøtte, at de udvikler deres evne til refleksion og til at udtrykke sig kreativt og selvstændigt gennem sproget.Deltageren har viden om nærhed, konkrete erfaringer og fællesskabets betydning for sprogudviklingen og kan på denne baggrund skabe et sprogstimulerende læringsmiljø omkring børnene.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu230425r 25-04-2023 27-04-2023 Ingen Dagundervisning 18 13-03-2023
Pris 1 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.