Børneperspektiver i det pædagogiske læringsm

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 20932

Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø (3 dage)

Deltageren - kan anvende viden om og forståelse for betydningen af at inddrage børneperspektivet i tilrettelæggelsen af trygge og pædagogiske læringsmiljøerHerunder: - har faglig viden om hvorfor børneperspektivet er vigtigt.- kan anvende forskellige tilgange og metoder til at undersøge og inddrage børns perspektiver. - kan reflektere over egne evner til at udvise empatisk nysgerrighed ift. barnets oplevelsesverden, og derved udfordre egne for-forståelser i det pædagogiske arbejde med børn.- har kendskab til hvordan arbejdet med børneperspektiver kan ses i sammenhæng med de øvrige temaer i det pædagogiske grundlag samt de 6 læreplanstemaer i Den styrkede pædagogiske læreplan.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu240116r 16-01-2024 18-01-2024 Ingen Dagundervisning 18 05-12-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.