Børn og unge med angst

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48765

Børn og unge med angst (2 dage)

Deltageren kan, på baggrund af faglig viden om angst, skelne mellem patologisk angst og udviklings-/hverdagsangst, som er almindeligt forekommende hos børn og unge Deltageren kan handle på symptomer og kan arbejde understøttende med metoder og indsatser i et tværfagligt, inkluderende miljø om barnet eller den unge med angst. Herunder kan deltageren arbejde tæt sammen med familien, dagtilbud, skole og fritidsområdet i barnets sociale fællesskaber for at hindre isolation og udsathed Deltageren kan inddrage barnet eller den unge i indsatsen; herunder også i forhold til at sætte mål, der er meningsgivende og realistiske for barnet eller den ungeDeltageren kender egen rolle og funktion i arbejdet med børn og unge med angst og kan vurdere både muligheder og begrænsninger i hverdagslivet i henhold til angstens karakter.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu241128r 28-11-2024 29-11-2024 Ingen Dagundervisning 18 17-10-2024
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.