Børn og natur

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44771

Børn og natur (5 dage)

Deltageren kan som del af det pædagogiske arbejde formidle viden om og skabe interesse for naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener mm. til børn på forskellige alderstrin. Deltageren kan planlægge og i samarbejde med børnene igangsætte forskellige naturaktiviteter, som kan medvirke til at give børnene forståelse for og erfaring med den verden, der omgiver dem ved at skærpe børnenes nysgerrighed og give mulighed for både fordybelse og eksperimentering. Deltageren kan bruge opslagsværker og teknologiske hjælpemidler og er desuden bevidst om betydningen af eget forhold til naturen i rollen som professionel voksen.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu201005r 05-10-2020 09-10-2020 Ingen 08:00 - 15:24 18 23-08-2020
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.