Børn, natur og udeliv

Kurset giver dig handlemuligheder, der understøtter børns behov for fordybelse af naturfænomener og i naturen. Du kan arbejde med hvordan naturen bruges som et pædagogisk læringsmiljø for børn i alderen 0-6 år og hvordan børnene aktivt inddrages i egen læring. Du bliver bevidst om betydningen af din professionelle rolle i forhold til naturen og som del af et pædagogisk læringsmiljø.

Målgruppe

Pædagogisk personale i dagtilbud; pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Kursusdatoer

Kurset varer 3 dage.

Kursusdage: 20. – 22. September

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

Med afsæt i de to pædagogiske læringsmål for natur, udeliv og science i den styrkede pædagogiske læreplan.

  • Gribe spontane situationer eller gennemføre planlagte aktiviteter, hvor naturen bruges som et pædagogisk læringsmiljø og hvor børn aktivt inddrages i egen læring.
  • Bidrage til den grundlæggende naturvidenskabelige dannelse ved at understøtte børns nysgerrighed, leg og læring, der fordrer udforskning og fordybelse i bæredygtighed, naturen og dennes fænomener.
  • Reflektere over egen og kollegaers fagprofessionelle rolle i forhold til naturen som pædagogisk læringsmiljø.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49793

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2209201r 20-09-2022 22-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 09-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.