Arbejdet som netværksplejefamilie

Netværksplejefamilien bliver godkendt konkret, dvs. til et bestemt barn. Netværksplejefamilierne skal på lige fod med andre familieplejere gennemgå en uddannelse, før de kan godkendes.

Vores uddannelse lever op til lovens indholdsmæssige krav med udgangspunkt i de specifikke kvaliteter og udfordringer, der består i at arbejde som familieplejer, når man selv er en del af det anbragte barns netværk.

Målgruppe

Netværksplejefamilier

Indhold

At være netværksplejefamilie

 • Forskellen på at være forældre og plejeforældre
 • tilsyn fra myndighederne

At give omsorg og støtte barnets udvikling

 • Tilknytning/ dobbelt tilknytning
 • Former for omsorgssvigt og konsekvenser
 • Børnenes overlevelsesstrategier
 • Støtte til barnets udvikling i dagligdagen
 • At blive adskilt fra forældrene

 Relevant lovgivning

 • Hjælpeforanstaltninger for børn med særlige behov
 • De lovgivningsmæssige rammer for netværksplejefamiliens arbejde
 • Tavshedspligt og underretningspligt

Netværksplejefamiliens samarbejdspartnere

 • Samarbejdet med barnets forældre og andre betydningsfulde personer fra barnets netværk
 • Barnets samvær med forældre og netværk
 • Praktisk inddragelse af barnets forældre i dagligdagen
 • Samarbejde med myndighedspersoner og andre professionelle

Datoer

Antal dage: 4

04. maj 2019 – 05. maj 2019 kl. 8.00 -15.24

08. maj 2019 kl. 16.30 – 21.24

14. maj 2019 kl. 16.30 – 21.24

20. maj 2019 kl. 16.30 – 21.24

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48571

Arbejdet som netværksplejefamilie (4 dage)

- Deltageren kan drage omsorg for et barn eller en ung, på baggrund af forståelse for de særlige kvaliteter og udfordringer det medfører, at være konkret godkendt plejefamilie, herunder netværksplejefamilie. - Deltageren kan støtte barnets/den unges faglige, sociale og personlige udvikling med afsæt i formålet med anbringelsen, barnets/den unges historie og særlige behov samt med forståelse for følgerne af anbringelsen. Herunder inddrage barnet/den unges perspektiver og medvirke til at skabe sammenhæng i barnet/den unges liv. - Deltageren kan, med afsæt i refleksion over egen rolle, som en del af det konkrete barns/den konkrete unges netværk, respektfuldt støtte barnet/den unges relation til forældre og andre betydningsfulde personer i barnets/den unges liv. - Deltageren kan udføre arbejdet som konkret godkendt plejefamilie ud fra relevant lovgivning, omkring særlig støtte til børn og unge samt rammerne for plejefamiliens arbejde. Herunder indgå i relevant og forpligtende samarbejde med myndighedspersoner og andre professionelle omkring barnet/den unge, fx fra dag- skole- og fritidstilbud.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190505r 04-05-2019 20-05-2019 Ingen - 18 22-03-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.