Arbejdet som familieplejer

Som familieplejer skal du/I kunne tilbyde og tilrettelægge et støttende og omsorgsfuldt hverdagsliv i plejefamilien.
Denne uddannelse lever op til servicelovens indholdsmæssige krav med udgangspunkt i de særlige standarder, der består i at arbejde som familieplejer.

Det er et lovkrav at begge voksne i en plejefamilie har denne eller en tilsvarende uddannelse.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til kommende familieplejere og familieplejere, der skal godkendes på ny

Indhold

  • Omsorg for og opdragelse af børn, herunder forståelse for anbragte børns særlige situation.
  • Børns emotionelle udvikling, herunder det omsorgssvigtede barns udviklings- og overlevelsesstrategier.
  • Forholdet mellem familiepleje, plejebarn og familieplejens egne børn.
  • Samarbejdet med barnets forældre, herunder hvordan I/du som familieplejer kan støtte forholdet mellem barnet og forældrene.
  • Afklaring af egne ressourcer og begrænsninger i.f.t opgaven som plejefamilie
  • Familieplejers rolle i samarbejdet med de professionelle omkring barnet eller den unge, herunder lovkrav og rammer for arbejdet.

Datoer

Antal dage: 6

22.februar 2019 - 24.februar 2019 kl. 8.00 – 15.24

27. februar 2019 kl. 16.30 – 21.24

07. marts 2019 kl. 16.30 – 21.24

12. marts 2019  kl. 16.30 – 21.24

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47873

Arbejdet som familieplejer (5 dage)

Deltageren kan drage omsorg for et eller flere plejebørn og støtte barnets/den unges faglige, personlige og sociale udvikling med forståelse for følgerne af anbringelsen og andre særlige behov, herunder eventuelle forstyrrelser i barnets/den unges udvikling.Deltageren kan fremme stabile, trivselsfremmende relationer gennem aktiv inddragelse af barnet/den unge og ved at understøtte barnets/den unges interesser, læring og deltagelse i hverdagslivet i og uden for plejefamilien ¿ eksempelvis skole, dag- og fritidstilbud. Med udgangspunkt i barnets/den unges bedste kan deltageren desuden støtte barnets/den unges relation med forældre, pårørende og øvrige netværk, og indgå i et inddragende og respektfuldt samarbejde omkring barnet/den unge.Deltageren har forståelse for betydningen af relationen mellem plejeforældre, plejebarn og plejefamiliens egne børn, og er afklaret omkring egen families ressourcer og begrænsninger i forhold til opgaven som plejefamilie. Med afsæt i anbringelsens formål og de lovgivningsmæssige rammer for plejefamiliefunktionen, kan deltageren indgå i et forpligtende samarbejde med myndighedspersoner og andre professionelle omkring barnet/den unge f.eks. fra skole, dag- og fritidstilbud.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190222r 22-02-2019 12-03-2019 Ingen - 18 15-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.