Arbejdet som dagplejer

 

Det er et ansvarsfuldt og forpligtende job at være dagplejer. Derfor skal du inden for det første år gennemføre en grunduddannelse.

På grunduddannelsen udvikler du en praksisnær viden om leg, forældresamarbejde, personalesamarbejde, omsorgsarbejde, anerkende pædagogik og meget mere.

Målgruppe

 

 Uddannelsen er for dig, der er nyansat eller allerede har et par års erfaring som dagplejer uden at have gennemført en grunduddannelse.

Indhold

 • Forventnings afstemning
 • Lovgrundlag og værdier
 • Udviklingsområder i din kommune
 • At arbejde professionelt i eget hjem
 • Barnets udvikling
  • Hjernens udvikling i barnets første år
  • Hvad fremmer og hvad hæmmer barnets kompetenceudvikling
  • Iagttagelse af det enkelte barns udvikling
 • Forældreinddragelse
 • Børnesyn
  • Inklusion
  • Børnefællesskaber
  • Demokrati og medbestemmelse
 • Anerkendelse og relationer
 • Et understøttende læringsmiljø
  • En styrket pædagogisk læreplan
  • Introduktion til formål og temaer
 • Læring – i uplanlagte og planlagte situationer og rutiner.Hvordan spiller læreplanstemaer sammen isituationerne i din hverdag
 • Læringsmiljø i legestuen
  • Samarbejde i legestuen
  • Samarbejde med dagplejepædagogen.
  • Dokumentation af læring og evaluering
  • Udvikling af egen praksis

 

Datoer

Antal dage: 15

23. september - 11. oktober 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 42918

Arbejdet som dagplejer (15 dage)

Deltageren kan med udgangspunkt i det enkelte barn tilrettelægge trygge og udviklende rammer omkring barnets hverdag og etablere et fællesskab for børnegruppen på tværs af aldersforskelle ud fra en forståelse for børns behov og udvikling. Som en del af det arbejde kan deltageren skabe sundhedsfremmende rammer for barnet ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnes betydning for barnets udvikling og helbred. Deltageren kan indgå i et anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som imødekommer hele børnegruppen. I det daglige arbejde kan deltageren selvstændigt håndtere pædagogiske udfordringer og reflektere over sin egen pædagogiske praksis. Desuden kan deltageren indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog og samarbejde med børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling. Som afsæt for arbejdet har deltageren kendskab til værdier, rettigheder og pligter i lovgrundlaget for dagplejen og kan forholde sig til de særlige vilkår for det pædagogiske arbejde i dagplejen, f.eks. fordele og ulemper ved primært at arbejde alene og i eget hjem. Deltageren kan samarbejde med andre dagplejere og dagplejepædagogen omkring fælles aktiviteter for børnene og udvikling af dagplejens pædagogik. Desuden kan deltageren indgå i samarbejde med andre eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis fysioterapeuter og psykologer om f.eks. observation i forhold til normaludvikling.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1909231r 23-09-2019 11-10-2019 Ingen 08:00-15:24 18 13-09-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.