Arbejdet som dagplejer

Gennem denne uddannelse får du de grundlæggende kompetencer til at varetage arbejdet som dagplejer - herunder at tilrettelægge trygge og udviklende rammer for det enkelte barn og for børnegruppen, at tilrettelægge aktiviteter i et anerkendende samspil med børnene og at samarbejde med forældrene omkring barnets udvikling. Desuden er der fokus på samarbejdet med andre dagplejere, dagplejepædagogen m.fl. samt lovgrundlaget for dagplejen som afsæt for det daglige arbejde.

Målgruppe

Dagplejere og tilsvarende grupper

Kursusdatoer

Kurset varer 6 dage.

Kursusdage:

Efter kurset kan du:

  • Med udgangspunkt i det enkelte barn tilrettelægge, trygge og udviklende rammer omkring barnets hverdag og etablere et fællesskab for børnegruppen på tværs af aldersforskelle ud fra en forståelse for børns behov og udvikling. Som en del af det arbejde kan du skabe sundhedsfremmende rammer for barnet ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnes betydning for barnets udvikling og helbred.
  • Indgå i et anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som imødekommer hele børnegruppen. I det daglige arbejde kan du selvstændigt håndtere pædagogiske udfordringer og reflektere over din egen pædagogiske praksis. Desuden kan du indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog og samarbejde med børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling.
  • Som afsæt for arbejdet vil du få kendskab til værdier, rettigheder og pligter i lovgrundlaget for dagplejen og får forholdt dig til de særlige vilkår for det pædagogiske arbejde i dagplejen, f.eks. fordele og ulemper ved primært at arbejde alene og i eget hjem.
  • Samarbejde med andre dagplejere og dagplejepædagogen omkring fælles aktiviteter for børnene og udvikling af dagplejens pædagogik. Desuden kan du indgå i samarbejde med andre eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis fysioterapeuter og psykologer om f.eks. observation i forhold til normaludvikling.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49848

Arbejdet som dagplejer (15 dage)

Med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, det pædagogiske grundlag, børnesyn og børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, kan deltageren handle med fokus på børneperspektiver, leg og det brede læringsbegreb. Herunder kan deltageren: - Tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer gennem barnets hverdag samt understøtte børnefællesskaber på tværs af alder, køn og etnicitet. - Etablere et relationelt anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljøer. - Have fokus på børn med særlige behov og understøtte barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.- Indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog i forhold til forældresamarbejdet. - Handle ud fra lovgrundlag for dagtilbud, kommunale og lokale retningslinjer, i relation til den pædagogiske praksis i dagplejen, og forholde sig til de særlige vilkår, der er ved primært at arbejde alene og i eget hjem.- Samarbejde med dagplejere og dagplejepædagogen om fælles aktiviteter og kontinuerligt justere og udvikle dagplejens pædagogiske praksis, herunder de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.- Indgå i et tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om indsatser i relation til børns trivsel og udvikling.- Handle på pædagogiske udfordringer, planlægge, reflektere over og evaluere egen pædagogisk praksis, herunder arbejde med observationsmetoder, praksisfortællinger og evalueringsmetoder.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2309253r 25-09-2023 13-10-2023 Ingen Dagundervisning 18 31-08-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.