Arbejdet som dagplejer

Gennem dette kursus får du de grundlæggende kompetencer til at varetage arbejdet som dagplejer - herunder at tilrettelægge trygge og udviklende rammer for det enkelte barn og for børnegruppen, at tilrettelægge aktiviteter i et anerkendende samspil med børnene og at samarbejde med forældrene omkring barnets udvikling. Desuden er der fokus på samarbejdet med andre dagplejere, dagplejepædagogen m.fl. samt lovgrundlaget for dagplejen som afsæt for det daglige arbejde. 

Målgruppe

Dagplejere og tilsvarende grupper

Kursusdatoer

Kurset varer 15 dage.

Kursusdage: Mandag til fredag i uge 39, 40 og 41

Efter kurset kan du:

  • Med udgangspunkt i det enkelte barn, tilrettelægge trygge og udviklende rammer omkring barnets hverdag og etablere et fællesskab for børnegruppen på tværs af aldersforskelle ud fra en forståelse for børns behov og udvikling. Som en del af det arbejde kan du skabe sundhedsfremmende rammer for barnet ud fra viden om kost, bevægelse og hygiejnes betydning for barnets udvikling og helbred.
  • Indgå i et anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, som imødekommer hele børnegruppen. I det daglige arbejde kan du selvstændigt håndtere pædagogiske udfordringer og reflektere over din egen pædagogiske praksis. Desuden kan du indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog og samarbejde med børnenes forældre omkring barnet og dets udvikling.
  • Med afsæt for arbejdet har du kendskab til værdier, rettigheder og pligter i lovgrundlaget for dagplejen og kan forholde dig til de særlige vilkår for det pædagogiske arbejde i dagplejen, f.eks. fordele og ulemper ved primært at arbejde alene og i eget hjem.
  • Samarbejde med andre dagplejere og dagplejepædagogen omkring fælles aktiviteter for børnene og udvikling af dagplejens pædagogik. Desuden kan du indgå i samarbejde med andre eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis fysioterapeuter og psykologer om f.eks. observation i forhold til normaludvikling.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 49848

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu2209262r 26-09-2022 14-10-2022 Ingen Aftenundervisning 18 15-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.