Arbejdet som aflastningsfamilie

Ønsker I at være aflastningsfamilie – Få viden om arbejdet og indblik i egne ressourcer i forhold til at yde omsorg for barnet/den unge

Kurset er obligatorisk for kommende aflastningsfamilier.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte personer, der arbejder som aflastningsfamilier

Indhold

  • Hvad vil det sige at være aflastningsfamilie – egne ressourcer i arbejdet som aflastningsfamilie
  • Børns udvikling, opdragelse og behov – herunder udsatte børns særlige situation
  • Omsorgssvigt, tab, sorg og krise
  • Samarbejde med barnets, den unges familie og andre aktører
  • Relevant lovgivning- herunder handleplaner.

Datoer

Antal dage: 2

22. maj 2019 - 23. maj 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 42920

Arbejdet som aflastningsfamilie (2 dage)

Deltageren kan i sin funktion som aflastningsfamilie yde omsorg for børn og unge i aflastning med udgangspunkt i det enkelte barns eller den enkelte unges behov og formålet med handleplanen. Deltageren kan etablere relation til barnet eller den unge og samarbejde med forældrene og andre aktører i aflastningsperioden. I det arbejde har deltageren forståelse for børnenes forskellige baggrunde og de forskellige årsager, der kan begrunde aflastningsplejen. Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af kendskab til de grundlæggende lovkrav for aflastningsfamiliers arbejde. Desuden har deltageren forståelse for sin egen rolle og kan reflektere over, hvilke krav arbejdet som aflastningsfamilie stiller til egne ressourcer og kompetencer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190522r 22-05-2019 23-05-2019 Ingen 08:00-15:24 18 10-04-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.