Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

 

Voldsepisoder, konflikter og magtanvendelse er ofte en del af hverdagen for omsorgs- og pædagogiske medarbejdere i psykiatrien. Viden om lavaffektiver metoder vil give dig indsigt i, hvordan du kan tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren.

På kurset vil vi blandt andet arbejde med konkrete værktøjer til at 

Målgruppe

 

SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, pædagogiske medarbejdere og familieplejere. 

Indhold

  • På kurset vil vi blandt andet arbejde med konkrete værktøjer til at skabe stressreducerende og konfliktminimerende miljøer.
  • Vi vil arbejde med at forstå hvad Low Arousal betyder og hvordan det kan være medvirkende til at forstå den andens adfærd. 
  • Vi skal tale om konfliktminimering.
  • Vi vil arbejde med at forstå hvad der kan ligge bag den problemskabende adfærd. 

Datoer

Antal dage: 2

4. april 2019 - 5. april 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48390

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal (2 dage)

Deltageren kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde. Deltageren har forståelse for de grundlæggende principper i Low Arousal og kan forstå problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle krav i forhold hertil. Deltageren kan, på baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og håndtere for høj eller for lav arousal og tilpasse egen adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn for borgerens trivsel. Deltageren har viden om stress, og kan på baggrund af iagttagelser udarbejde enkle stress-analyser, samt vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation, og justere den pædagogiske indsats og forventninger på denne baggrund. Deltageren har forståelse for eget og kollegers ansvar i konflikter, og kan reflektere over egen og kollegers rolle i borgerens liv. Deltageren kan på baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at minimere konflikter.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu190404r 04-04-2019 05-04-2019 Ingen 08:00-15:24 18 22-02-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.