Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal

Efter kurset kan du med viden om lavaffektive metoder tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Du lærer at kommunikere, identificere og forebygge i forhold til borgerens stress-belastning og heraf minimere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder, der tager højde for at borgerens problemskabende adfærd er en form for mestringsstrategi.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for det socialpsykiatriske område og voksenhandicapområdet. Det kan eksempelvis være pædagogmedhjælpere, værkstedsassistenter og pædagogiske assistenter. Ligeledes er kurset også rettet mod det specialpædagogiske område i forhold til børn og unge med udviklingsforstyrrelser og/eller problemskabende adfærd, hvor målgruppen er familieplejere.

Kursusdatoer

Kurset varer 2 dage.

Kursusdage: 2. – 3. Maj

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24.

Efter kurset kan du:

  • Med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousel, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde.
  • Forstå de grundlæggende principper i Low Arousel og forstå problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle krav i forhold hertil.
  • På baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og håndtere for høj eller for Low Arousel og tilpasse egen adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn for borgerens trivsel.
  • På baggrund af iagttagelser og viden om stress, udarbejde enkle stress-analyser, samt vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation, og justere den pædagogiske indsats og forventninger på denne baggrund.
  • Have forståelse for eget og kollegers ansvar i konflikter, og kan reflektere over egen og kollegers rolle i borgerens liv. På baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at minimere konflikter.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48390

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal (2 dage)

Deltageren kan, med afsæt i en forståelse for konfliktminimering, ikke-konfrontation og forebyggende indsats med fokus på metoden Low Arousal, skabe afstemte relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd, og herigennem skabe en trivselsfremmende indsats, der minimerer problemskabende adfærd og magtanvendelser i det pædagogiske arbejde. Deltageren har forståelse for de grundlæggende principper i Low Arousal og kan forstå problemskabende adfærd som en mestringsstrategi for borgeren, og tilpasse eventuelle krav i forhold hertil. Deltageren kan, på baggrund af viden om affektregulering og selvkontrol, identificere, forebygge og håndtere for høj eller for lav arousal og tilpasse egen adfærd, samt pædagogiske og fysiske rammer til gavn for borgerens trivsel. Deltageren har viden om stress, og kan på baggrund af iagttagelser udarbejde enkle stress-analyser, samt vurdere borgerens samlede stress-belastning i en given situation, og justere den pædagogiske indsats og forventninger på denne baggrund. Deltageren har forståelse for eget og kollegers ansvar i konflikter, og kan reflektere over egen og kollegers rolle i borgerens liv. Deltageren kan på baggrund heraf indgå i faglig sparring med kolleger med sigte på at minimere konflikter.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu230502r 02-05-2023 03-05-2023 Ingen Dagundervisning 18 20-03-2023
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.