Arbejdet med børn i udsatte positioner

Barndom og børn anses i samfundet som historiske og sociale konstruktioner, der forandrer sig over tid og sted, og på den måde er socialt, kulturelt og historiske forankret. Dette underbygger forståelsen af at det pædagogiske personale har en mulighed for og en væsentlig rolle i at yde støtte til børn i udsatte positioner. 

Undersøgelser viser, at den tidlige opsporing og efterfølgende indsats har betydelig indvirkning for barnets skolegang, trivsel, læring og udvikling på den lange bane. Alle mennesker kan i perioder og i varieret grad karakteriseres som udsat.

Derfor er det vigtigt, at det pædagogiske personale udvikler kompetencer i forhold til at kunne støtte børn, som opleves eller oplever sig udfordret i den hverdag, som de er en del af.  

Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder inden for pædagogiske tilbud til børn (0-12 år), herunder dagtilbud og det specialpædagogiske - og socialpsykiatriske område.

Det kunne eksempelvis være dagplejere, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, medhjælpere i pædagogiske døgntilbud og på opholdssteder, samt familieplejere

Indhold

  • afklare forskellige begreber i forhold til at arbejde med børn i udsatte positioner.
  • forskning på området i forhold til børn i udsatte positioner.
  • handle-og reaktionsmuligheder samt tilknytningsbehov.
  • fagpersonens rolle og ansvar med henblik på at styrke barnets position og nære relationer i inkluderende læringsmiljø, hvor legen er grundlæggende.
  • kommunikative og pædagogiske metoder der understøtter barnets udvikling, trivsel og behov.
  • forebyggende tværfaglige indsatser og samarbejde – herunder arbejdet under forskellige lovgivninger.

Datoer

Antal dage: 3

20. - 22. november 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48726

Arbejdet med børn i udsatte positioner (3 dage)

Deltageren kan, ud fra en forståelse af børns reaktions- og handlemuligheder, samt risiko-udsathed, understøtte barnets udvikling, trivsel og tilknytningsbehov, i en given kontekst Deltageren kan igangsætte og deltage i pædagogiske aktiviteter, der understøtter lege og relationer, som styrker barnets position i et inkluderende miljø Deltageren kan arbejde bevidst med evnen til relationsdannelse og anvende kommunikative og pædagogiske metoder i en ressourceorienteret og problemløsende indsats i mødet med barnet, familien og de tværfaglige samarbejdspartnereDeltageren kan medvirke til konkrete forebyggende tværfaglige indsatser i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med barnet, forældre og tværfaglige samarbejdspartnere

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1911201r 20-11-2019 22-11-2019 Ingen 08:00-15:24 18 09-10-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.