Arbejde med sindslidende med misbrug

Kurset giver dig viden om diagnoser og misbrugsadfærd. Du får indsigt i, hvordan du observerer og analyserer borgeren og dennes behov. Du får værktøjer til, hvordan du kan udvikle din relation til og din kommunikation med borgeren. Med udgangspunkt heri bliver du klædt på til at varetage, pleje- og omsorgsopgaver samt støtte og motivere borgeren til et forbedret hverdagsliv.  

Målgruppe 

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m., der arbejder med borgere med sindslidelser og misbrug. 

Kursusdatoer 

Kurset varer 5 dage. 

Kursusdage: 5. – 7. september samt 26. – 27. September. 

Alle dage fra kl. 08.00 – 15.24. 

Efter kurset kan du: 

  • observere og analysere den sindslidendes behov og på denne baggrund varetage kontakten til samt plejen af borgeren. 
  • på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer. 
  • ud fra viden om psykotisk og misbrugsadfærd kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende. Ligeledes kan du ud fra et perspektiv om brugerinddragelse støtte og motivere borgeren til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer. 
  • ud fra viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser udvikle relationer til borgeren med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet hos den sindslidende misbruger. I dit arbejde med borgeren kan du skelne mellem den støttende samtale og den terapeutiske samtale, og du kender din egen rolle og kompetencer.   
  • vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante at inddrage i forhold til den sindslidende med misbrug, og du kan indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne. 

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40599

Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu220905r 05-09-2022 27-09-2022 Ingen Dagundervisning 18 22-08-2022
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på voksenuddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.