Angst og depression hos ældre

Levealderen er stigende, og mange ældre borgere lever alene i flere år og med flere kroniske sygdomme. Som en følge heraf oplever flere ældre at være/blive ensomme

Den oplevelse kan bidrage til udvikling af angst og depression. Der stilles derfor øgede krav om observations- og handlekompetencer hos de omsorgspersoner, der møder de ældre

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig især til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen og på plejecentre og kan desuden være relevant for eksempelvis social- og sundhedsassistenter ansat i socialpsykiatrien. 

Indhold

Med udgangspunkt i kursusdeltagernes praksis erfaring, vil vi arbejde med:  

  • Hvad siger den sidste nye forskning om depression? 
  • Fysiske og psykiske symptomer på angst og depression 
  • Forvekslinger med forskellige typer af demens 
  • Observationer, pleje, behandling 
  • Hvordan håndterer vi selvmordstanker? 
  • Anerkendende kommunikation og tillidsvækkende kontakt  
  • Samarbejde med pårørende 
  • Betydningen af egne holdninger til pleje og behandling af ældre mennesker med angst og depression 
  • Dokumentation og formidling af observationer til relevante faglige samarbejdspartnere 

Datoer

Antal dage: 3

25. - 27. november 2019

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47261

Angst og depression hos ældre (3 dage)

Deltageren kan genkende de fysiske og psykiske symptomer på angst og depression hos ældre og kan se forskel på angst, depression og tilgrænsende diagnoser.   Deltageren kan observere forandringer i adfærden hos den ældre med angst eller depression og eksempelvis bidrage til at forebygge selvmord ved at videregive observationerne til relevante faglige samarbejdspartnere.   Deltageren er bevidst om betydningen af egne holdninger til pleje og behandling af ældre mennesker med angst og depression og kan samarbejde med de pårørende omkring indsatsen.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu191125r 25-11-2019 27-11-2019 Ingen 08:00-15:24 18 14-10-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.