Angst og depression hos ældre

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47261

Angst og depression hos ældre (3 dage)

Deltageren kan genkende de fysiske og psykiske symptomer på angst og depression hos ældre og kan se forskel på angst, depression og tilgrænsende diagnoser.   Deltageren kan observere forandringer i adfærden hos den ældre med angst eller depression og eksempelvis bidrage til at forebygge selvmord ved at videregive observationerne til relevante faglige samarbejdspartnere.   Deltageren er bevidst om betydningen af egne holdninger til pleje og behandling af ældre mennesker med angst og depression og kan samarbejde med de pårørende omkring indsatsen.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu191125r 25-11-2019 27-11-2019 Ingen 08:00-15:24 18 14-10-2019
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.