Akademimodul: Kommunikation og organisering

Vil du stå stærkere med din rolle i din organisation og blive bedre til at kommunikere og planlægge?

Så er dette akademimodul relevant for dig.

Med modulet får du et teoretisk og praktisk grundlag til at opnå en helhedsopfattelse af organisering og kommunikation og dermed stå stærkere med dine indsatser og drift på din arbejdsplads. 

Næste kursusstart

4. september 2023

Tilmeldingsfrist: 5. juni 2023

Tilmeld dig Kommunikation og organisering her

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter eller social- og sundhedshjælpere som har eller ønsker at tage job som nøgleperson, praktikvejleder, leder, planlæggere eller lignende ressourceperson.

På uddannelsen lærer du at:

• Bruge metoder og redskaber indenfor organisering.

• Anvende viden om organisatoriske niveauer.

• Benytte viden om og redskaber til at arbejde med individer, grupper og teams.

• Forstå og bruge teorier om begrebet relationel koordinering.

• bruge redskaber til kommunikation, herunder målrettet kommunikation og modtager- og afsenderforhold.

• Understøtte en Bæredygtig udvikling, der sikrer kvalitet og den gode udvikling.

Det kan du efter uddannelsen:

• Håndtere og organisere afgrænsede enheder.

• Reflektere over egen personlig kommunikation.

• Udvikle din egen praksis i en struktureret sammenhæng.

• Indgå i tværfaglige og udviklingsorienterende arbejdsprocesser.

Adgangskrav

Relevant erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse samt minimum 2-års erhvervserfaring.

Undervisningssted

Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8900 Randers SØ.

Prøveform

Mundtlig prøve kombineret med praktisk produkt og disposition - 5 ects-point.

Pris:

7000 kr.

Akademiuddannelsen udbydes med ret til SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte - svarende til 60% af højeste dagpengesats.

Undervisningstidspunkt:

4. september kl. 9 – 15

11. september kl. 9 – 15

18. september kl. 9 – 15

25. september kl. 9 – 15

Vejledning eksamensopgave:

2. oktober

Eksamen:

12. oktober

Yderligere oplysninger:

Kontakt efteruddannelseskonsulent Elsebeth Søndergaard på tlf. 40 16 46 19 eller els@sosuranders.dk.

Modulet udbydes af Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med Erhvervsakademi Dania. 

Akademimodulet er et modul hørende under akademiuddannelsen Innovation, Produkt og Produktion.

Tilmelding

TILMELD DIG KOMMUNIKATION OG ORGANISERING HER