Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver (DPO)

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren for Randers Social- og Sundhedsskole er Anne Lene Pugholm, som kan kontaktes på følgende måder:

IT Center Nord

Att.: Databeskyttelsesrådgiver Anne Lene Pugholm

Øster Uttrup Vej 1

9000 Aalborg

Telefon: 72 50 59 75
Mail: DPO@itcn.dk