Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent

Grundforløb 2 er starten på social- og sundhedsassistent-uddannelsen.

Dette er nyt fra 2017. Det er derfor ikke længere en forudsætning, at man er uddannet sosu-hjælper for at blive sosu-asssistent.

Efter grundforløb 2 kan du søge ind på uddannelsen til sosu-assistent.

Som sosu-assistent kan du arbejde på hospital, i ældreplejen eller psykiatrien. Du kan også læse videre, fx til sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver.

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Vi starter nye hold på Grundforløb 2 rettet mod SOSU-uddannelserne i januar, maj og oktober.

De næste datoer for uddannelsestart og ansøgningsfrist er følgende:

 

 

Uddannelsesstart: 16. maj 2018 i Randers

Optagelse.dk åben for ansøgning: 1. januar 2018

Ansøgningsfrist: 16. april 2018

Optagelsesprøver: 25. april og 26. april 2018

Optagelsessamtaler: 7. og 8. maj 2018

 

Uddannelsesstart: 4. oktober 2018 i Randers og Grenå

Optagelse.dk åben for ansøgning: 1. juni 2018

Ansøgningsfrist: 6. september 2018

Optagelsesprøver: 12. og 13. september 2018

Optagelsessamtaler: 20. og 21. september 2018

 

 

Søg ind på Grundforløb 2

 

 

Adgangskrav

Du kan søge ind på grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. 

Du kan starte på et Grundforløb 2 tre gange. 

Mindst 02 i både dansk og matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse (fx gymnasiet). Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Er du over 25 år?
Skal du tage uddannelsen som voksenuddannelse - EUV. Læs mere om EUV ved at følge linket herunder. 

Skolens uddannelsesvejledere laver en realkompetencevurdering af alle ansøgere over 25 år. Den foretages på baggrund af din ansøgning til Grundforløb 2.

Er du tosproget?
Har du dansk som andetsprog er der nogle særlige adgangskrav. Læs mere om dem i linket herunder.

 

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til grundforløb 2? Ring til os, og vi hjælper dig med at finde ud af det.

 

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven er for dig, der ikke har et gennemsnit på 02 i dansk eller matematik fra 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

En optagelsesprøve varer 2 timer. Det er en skriftlig prøve kombineret med en samtale, og du bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Du må bruge hjælpemidler til prøven, og du må selv vælge, om du bruger en computer eller skriver i hånden. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolen.

Hvis du har vanskeligt ved at læse eller skrive, kan du få en samtale med vores læsevejleder. Sammen med læsevejlederen aftaler du, hvilken hjælp du har brug for til prøven.

Du kan se et eksempel på en danskprøve her og en matematikprøve her.

Datoer 
Den 6. december er der prøve i dansk, og d. 7. december er der prøve i matematik på Randers Social- og Sundhedsskole. Begge prøver er kl. 10-12. Vi holder samtaler den 13. og 14. december 2017.

Sådan bliver du tilmeldt optagelsesprøven
Når du har søgt ind på uddannelsen via www.optagelse.dk, kontakter vi dig, hvis du skal til optagelsesprøve. Har du spørgsmål, så ring til skolen på 8641 6900.

 

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.00

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35 

Fag på uddannelsen

På Grundforløb 2 - SOSU har du uddannelsesspecifikke fag, valgfag og grundfag.

Valgfagene er dansk på D-niveau, støttefag og bonusfag. Grundfaget er naturfag på E-niveau.

Undervisningen opdelt i temaer. Vi tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og sørger hele tiden for at koble det til praktiske eksempler inden for social- og sundhedsområdet.

Temaer på uddannelsen:

  • Den gode arbejdsplads
  • Mødet med sundhedsvæsenet
  • Mødet med borgere med kredsløb- og åndedrætslidelser
  • Mødet med borgere med diabetes
  • Mødet med borgere med demens

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag. Til det har vi en app, SOSU Randers Missionen, der gør det lidt sjovere. Her kan du se en film om SOSU Randers Missionen.

 

 

 

 

Hvad kan du blive?

Når du har gennemført grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent, er du klar til at søge ind på hovedforløbet på social- og sundhedsassistent-uddannelsen.

 

Sådan søger du ind på Grundforløb 2

Du skal søge ind på Grundforløb 2 via optagelse.dk.

Du skal vælge linjen Grundforløb 2 - Social- og sundhedsassistent.

Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år.

Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Nem ID.

Husk at have alle din eksamensbeviser og udtalelser fra jobs klar, når du søger. 

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole.

 

Søg ind på Grundforløb 2

Har du spørgsmål?