Pædagogisk assistent for voksne

- for dig der er over 25 år og har mindst  to års erfaring fra pædagogisk arbejde.

 

Pædagogisk assistent som EUV 1-elev

Når du er over 25 år og har mere end to års erfaring indenfor de seneste fire år før uddannelsesstart, har du mulighed for at blive realkompetencevurderet og få tilbud om et afkortet uddannelsesforløb. Afkortningen består i, at du ikke skal i praktik, men udelukkende skal have 42 ugers teoriundervisning.

 

Sådan søger du ind

Du skal udfylde en ansøgning på www.efteruddannelse.dk. Her skal du bruge kviknummer 731409RKV180403r. Dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring skal du sende til uddannelsessekretær Vibeke Holmer på vh@sosuranders.dk. Herefter bliver du indkaldt til en samtale, hvor du bliver realkompetencevurderet, får svar på, om du kan optages samt hvordan din uddannelsesplan vil komme til at se ud.

 

Betingelserne for at komme betragtning

Dokumenteret erfaring inden for mindst et af de følgende arbejdsområder:

Dagplejen, daginstitutioner, skoleområdet inkl. SFO, ungdoms- og fritidsklubber eller dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Erfaring fra mindst én af følgende jobfunktioner:

Pædagogmedhjælper, kommunal dagplejer, omsorgsmedhjælper, ikke-uddannet klubmedarbejder eller legepladsmedarbejder.

Dokumenteret erfaring i:

Selvstændigt at have tilrettelagt og løst pædagogiske opgaver, samt har indgået i et pædagogisk team. Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste fire år før uddannelsens start.

 

Hvad lærer du på uddannelsen?

Du arbejder bl.a. med:

  • Lege og aktiviteter der understøtter børns sproglige, kreative og motoriske udvikling
  • Brug af digitale medier i daginstitutioner
  • Omsorg og støtte til børn og unge ud fra en pædagogisk tilgang
  • Din rolle i et professionelt pædagogisk fagligt fællesskab

 

Start og sluttidspunkt for uddannelsen

Randers Social- og Sundhedsskole tilbyder et uddannelsesforløb fra den 5. marts 2018 til den 8. februar 2019.
Økonomi Du kan lave en aftale med din arbejdsgiver om enten orlov uden løn og få SU eller orlov med løn, og din arbejdsgiver får elevrefusion for en stor del af lønnen. Hvis du er ledig kan du kontakte Jobcenteret i forhold til, om du er berettiget til at få uddannelsen skrevet ind i din jobplan.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt uddannelsesvejleder Lene Wolff på tlf. 86 41 69 00 eller på lw@sosuranders.dk