Grundforløb 1 Det pædagogiske område - børn og unge

Grundforløb 1 er første trin i ungdomsuddannelse på Randers Social- og Sundhedsskole. Du får mulighed for at få afklaret dine ønsker om uddannelse og dine muligheder samt forberede dig til at tage Grundforløb 2. 

Formålet med Grundforløb 1 er, at du bliver parat til Grundforløb 2.

 

Læs alt om ansøgning til uddannelsen, om starttidspunkt, indhold og opbygning herunder.

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Grundforløb 1 starter den 6.august 2018. Vi starter hold i Randers og Grenaa.

Ansøgningsfrist: 13. juni 2018.

Optagelsesprøvesamtaler: 27. og 28. juni 2018

Søg ind på Grundforløb 1

 

Adgangskrav

Du kan søge ind på Grundforløb 1, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år. 

Du kan kun starte på Grundforløb 1 én gang.

Mindst 02 i både dansk og matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til grundforløb 1? Ring til os, og vi hjælper dig med at finde ud af det.

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven er for dig, der ikke har et gennemsnit på 02 i dansk eller matematik fra 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

En optagelsesprøve varer 2 timer. Det er en skriftlig prøve kombineret med en samtale, og du bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Du må bruge hjælpemidler til prøven, og du må selv vælge, om du bruger en computer eller skriver i hånden. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolen.

Hvis du har vanskeligt ved at læse eller skrive, kan du få en samtale med vores læsevejleder. Sammen med læsevejlederen aftaler du, hvilken hjælp du har brug for til prøven.

Du kan se et eksempel på en danskprøve her og en matematikprøve her.

Datoer 
Den 6. december er der prøve i dansk, og d. 7. december er der prøve i matematik på Randers Social- og Sundhedsskole. Begge prøver er kl. 10-12. Vi holder samtaler den 13. og 14. december 2017.

Sådan bliver du tilmeldt optagelsesprøven
Når du har søgt ind på uddannelsen via www.optagelse.dk, kontakter vi dig, hvis du skal til optagelsesprøve. Har du spørgsmål, så ring til skolen på 8641 6900.

 

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.00

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35 

Fag på uddannelsen

På Grundforløb 1 har du erhvervsfag, valgfag og grundfag.

Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:

  • Erhvervsintroduktion
  • Kommunikation og samarbejde
  • Det sunde menneske
  • Det gode arbejdsliv
  • Innovationsprojekt

Valgfagene er:

  • Engelsk
  • Støttefag
  • Bonusfag

Grundfaget er dansk.

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag. Til det har vi en app, SOSU Randers Missionen, der gør det lidt sjovere. Her kan du se en film om SOSU Randers Missionen.

Hvad kan du blive?

Når du har gennemført grundforløb 1, er du mere afklaret om, hvad du gerne vil uddanne dig til. Du er parat til at starte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 kan være dit første skridt på vejen til en uddannelse som pædagogisk assistent. På længere sigt kan du gå videre på en  mellemlang videregående uddannelse, fx pædagog, socialrådgiver eller psykomotorisk terapeut.

Sådan søger du ind på Grundforløb 1

Du skal søge ind på grundforløbet via optagelse.dk.

Du logger på med dit Unilogin. Er du under 18 år, skal dine forældre underskrive med deres Nem-ID.

Hvis du er under 18 år, skal du også have lavet en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, som skal vedlægges uddannelsen.

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole.

 

Søg ind på Grundforløb 1

Har du spørgsmål?