IGU Velfærd

IGU er en ny integrationsgrunduddannelse.

 

Uddannelsen veksler mellem 22 ugers praktik og tre ugers skoleundervisning. Der er løbende optag på uddannelsen, og forløbet gentages, så alle får de forskellige temaer i skoleundervisningen i løbet af to år.

Optag kan ske i en praktikperiode senest fire uger før den følgende skoleundervisning.

Der er dansk som andetsprog indlagt i praktikperioderne. Dansk som andetsprog tilbydes onsdage i lige uger uden for de koncentrerede undervisningsforløb. 

Planlagte skoleundervisningsforløb:

  • Den 23. oktober 2017 - den 10. november 2017
  • Den 3. april 2018 - den 23 april 2018
  • Den 22. oktober 2018 - den 9. november 2018
  • Den 25. marts 2019 - den 12. april 2019

 

 

Hvad laver en IGU-praktikant?

Du arbejder på et plejecenter med gamle mennesker eller i en daginstitution med børn. Du hjælper med praktiske ting og er med til at give børn og ældre mennesker et godt liv.

 

Hvem kan blive IGU-praktikant?

• Du er flygtning eller familiesammenført med en flygtning 

• Du er mellem 18-40 år

• Du har været mindre end 5 år i Danmark

• Du har bestået danskuddannelse 1 eller svarende hertil eller dele af danskuddannelse 2

 

Hvordan bliver du IGU-praktikant?

IGU – Velfærd er en kombination mellem arbejde på et dansk plejecenter eller en daginstitution og undervisning på en social – og sundhedsskole. Du skal ansættes i et plejecenter eller en daginstitution i en kommune.

Randers Social- og Sundhedsskole samarbejder med Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommune.

 

Hvad lærer du på uddannelsen?

Du lærer blandt andet om:

  • Forhold for børn og ældre i Danmark
  • Omsorg af ældre
  • Praktisk hjælp til ældre
  • Hygiejne, ergonomi og første hjælp
  • Arbejdsvilkår og kultur
  • Dansk - fagsprog 

Med IGU – Velfærd kan du blive klar til en dansk uddannelse som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent. Du kan også arbejde som pædagogmedhjælper i en daginstitution eller som uuddannet afløser.

 

Kontakt for mere information

Materiale målrettet kommuner og politikere