Praktikvejledning for SOSU vejledere

Praktikerklæring - elever startet efter 1. januar 2017

Praktikerklæring - elever startet før 1. august 2015

Standpunktsbedømmelse - social- og sundhedshjælper

Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i praktikken
Ved slutningen af hver praktik afgiver praktikstedet en praktikerklæring. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt, vurderet i forhold til de enkelte praktikmål samt bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt"

Ved slutningen af 1. praktikperiode giver praktikstedet en praktikerklæring, som indeholder en vejledende standpunktsbedømmelse: ”Godkendt / Ikke godkendt” vurderet i forhold til begynderniveau.

Ved slutningen af 2. praktikperiode giver praktikstedet den endelige standpunktsbedømmelse/praktikerklæring, som skal være ”Godkendt” for at eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Standpunktsbedømmelsen (praktikerklæring) vurderes i forhold til et avanceret niveau. Begge vurderinger sker ud fra de samlede mål for praktikken.

Praktikbesøg
Der kan tilbydes besøg efter behov.

 

Standpunktsbedømmelse - social- og sundhedsassistent

Praktikuddannelsen skal give eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer gennem udførelse af og refleksion over daglige opgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i praktikken
I praktikken skal der afgives praktikerklæring ved praktikkens afslutning. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt i forhold til de enkelte praktikmål samt bedømmelsen godkendt/ikke-godkendt.

Praktik 1 - det somatiske område
Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til begynderniveau.

Praktik 2 - det psykiatriske område
Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til rutineret niveau.

Praktik 3 - det primærkommunale område
Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til avanceret niveau.

Praktikbesøg
Der kan tilbydes besøg efter behov.