Den eksperimenterende organisation

Hvad er det?
Dette projekt skal være med til at klæde medarbejderne på til at løfte både nuværende og kommende ud-fordringer og skabe en organisation, som er gearet til at gå fra udviklede tiltag til implementering i drift. Vi mener, at eksperiment-tankegangen kan være med til at løfte disse udfordringer. Ved gennemførelse af eksperimenter er der både fokus på udvikling, men også på effektmåling og implementering af udviklede tiltag. Ved at bruge eksperimenter som metode til at løfte udfordringer får man givet medarbejderne red-skaber til, hvordan de kan udvikle deres egen arbejdspraksis. Derigennem får organisationen skabt nye veje, som kan løfte udfordringerne ift. at udføre kerneopgaven.

Formålet
Dette projekt har til formål at skabe kultur, strukturer, systemer og processer i organisationen, der understøtter udvikling med fokus på både effektmåling, implementering og videndeling, og at opnå en større organisatorisk sammenhængskraft, hvor der er fælles forståelse for kerneopgaven.

Målgruppen
Alle medarbejdere på skolen.

Status
Afsluttende rapport forventes udarbejdet deceber 2018