Lokalt Uddannelsesudvalg

Vi har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, et for social- og sundhedsområdet og et for det pædagogiske område.

De lokale uddannelsesudvalg skal arbejde med uddannelserne lokalt. Blandt andet skal udvalgene godkende de lokale uddannelsesplaner som er skrevet på baggrund af uddannelsesordninger lavet af det Faglige Udvalg (PASS) og arbejder løbende med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i uddannelserne. 

 

LUU SOSU

Medlemmer af LUU SOSU

 

Årsplanlægning

1. kvartal: Behov for arbejdskraft
2. kvartal: Kvalitet og udvikling
3. kvartal: Redegørelse og klager
4. kvartal: Undervisningsplaner/udbudspolitik

 

Sammensætning af LUU-SOSU

Lederrepræsentant fra kommune
Bente Juulsgaard, formand
Uddannelseskonsulent i Randers Kommune

 

Repræsentant fra arbejdstager 
Hanne Nezlo Hansen, næstformand
FOA

 

Lederrepræsentant fra regionen 
Annette Dippel Larsen, sygeplejerske
Uddannelsesansvarlig 

 

Repræsentant fra arbejdstager
Lissi Gustenhoff Eriksen
FOA

 

Repræsentant fra arbejdstager
Lotte Helbo
FOA

 

Repræsentant fra arbejdsgiver
Irene Winther
Uddannelsesansvarlig

 

Tilforordnet lederrepræsentant
Susanne Krogsgaard
Uddannelsesleder, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Tilforordnet lederrepræsentant
Maria Dyhrberg Rasmussen
Uddannelseschef, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Medlem
Karin Jørgensen
Chefkonsulent for efteruddannelse på social- og sundhedsområdet, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Tilforordnet medarbejderrepræsentant
Michelle Gravgaard
Randers Social- og Sundhedsskole

 

Elevrepræsentant
Jette Erbs- elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Mødedatoer og referater 2018

Den 1.februar 2018 kl. 12.00 til 15.00

Den 26.april 2018 kl. 12.00 til 15.00

Den 25.september 2018 kl. 12.00 til 15.00

Den 3.december 2018 kl. 12.00 til 15.00

Mødedatoer og referater 2017

Øvrige dokumenter

LUU PÆD

Medlemmer af LUU PÆD

 

Årsplanlægning

1. kvartal: Behov for arbejdskraft
2. kvartal: Kvalitet og udvikling
3. kvartal: Redegørelse og klager
4. kvartal: Undervisningsplaner/udbudspolitik

 

Sammensætning af LUU-PÆD

Lederrepræsentant fra kommunen
Lene Fuglsang Buhl, formand
Syddjurs kommune

 

Repræsentant fra arbejdstager
Karin Blendstrup Mathiesen, næstformand
FOA

 

Repræsentant fra arbejdstager
Karina Bang Rasmussen
FOA

 

Repræsentant fra arbejdstager
Elsy Thomsen
FOA

 

Lederrepræsentant fra kommune
Bente Have
Norddjurs Kommune

 

Lederrepræsentant fra kommune
Eline Vermedal Høgh
Favrskov Kommune

 

Lederrepræsentant fra kommune
Birthe Bøgild 
Randers Kommune

 

Repræsentant fra arbejdstager
Jonna Lauritsen 
3F

 

Tilforordnet lederrepræsentant
Maria Dyhrberg Rasmussen 
Uddannelseschef, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Tilforordnet lederrepræsentant
Nina Bengtsen
Uddannelsesleder, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Tilforordnet medarbejderrepræsentant
Find Greve 
Randers Social- og Sundhedsskole

 

Medlem
Karin Jørgensen
Chefkonsulent for efteruddannelse på det pædagogiske område, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Elevrepræsentant
Tessa Marie Jørgensen
Elevrepræsentant for den pædagogiske assistentuddannelse – hold 16025A1 – Favrskov Kommune

Mødedatoer og referater 2018

Den 26.februar 2018 fra 13-15

Den 17.maj 2018 fra 13-15

Den 19.september 2018 fra 13-15

Den 20.november 2018 fra 13-15

Øvrige dokumenter