Chef for social- og sundhedsuddannelserne samt PTU

Vil du være med til at sætte retning for uddannelse og efteruddannelse af fremtidens velfærdsmedarbejdere?

Vi søger en uddannelseschef, som er en stærk strateg og som vil være med til løfte en spændende og vedkommende ledelsesopgave. Uddannelseschefen skal være med til at sikre og understøtte vores vigtige uddannelsesaktiviteter samt fortsat udvikling af vores skole, hvor vi stræber efter at uddanne de bedste elever til velfærdssektoren.

Stillingen omfatter drift/personaleledelse samt faglig- og strategisk ledelse for;

 • De grundlæggende SOSU-hovedforløb samt GF2 SOSU
 • EUX velfærd
 • Skolens centrale skemalægning
 • Endvidere faglig udvikling af skolens efter- og videreuddannelsesforløb relateret til SOSU-området

Derudover får uddannelseschefen overordnet ansvar for Parat Til Uddannelse (PTU), et uddannelsesrettet forløb, som skolen har i samarbejde med Tradium og Randers Jobcenter. PTU tillbuddet ledes af en afdelingsleder med reference til uddannelseschefen.  

Den kommende uddannelseschef vil få en central rolle i skærpelse og udvikling af skolens uddannelsesmæssige, pædagogiske og udviklingsmæssige linje, herunder understøttelse og forankring af skolens pædagogiske og faglige indsatser.

Indholdet i stillingen understøtter skolens uddannelsesopgave og skolens nye strategi 2018-2020, som har sat retningen for skolen i de kommende 2 år. Uddannelseschefen får sammen med den øvrige ledergruppe en væsentlig rolle i virkeliggørelse og implementering af strategi 2018-2020.

1. januar 2018 lavede vi en ny organisering med henblik på at understøtte og styrke vores nye strategi og vores kerneopgave bedst muligt. Du bliver derfor en del af en organisatorisk ung ledergruppe, hvor vi sammen er optagede af at skabe et ledelsesmæssigt stærkt og dynamisk fundament under skolens aktiviteter og udvikling til glæde for uddannelserne og vores elever. Samtidig har vi et stort og særligt fokus på understøttelse af skolens samlede sociale kapital.

Uddannelseschefen vil blive en del af skolens strategiske chefgruppe og vil referere til skolens direktør.

Stillingen omfatter direkte personaleansvar for 18 undervisere i Randers, skolens centrale skemalægger samt ledelse af afdelingslederen for PTU. Underviserne er organiseret i arbejdsgrupper baseret på uddannelser.

 

Vi vil lægge vægt på følgende profil

Kandidater med erfaring fra det strategiske ledelsesniveau, gerne fra en uddannelsesinstitution eller anden offentlig institution, vil blive foretrukket. 

 

Faglig profil

 • En mellemlang eller lang videregående uddannelse suppleret med en formel lederuddannelse
 • En relevant ledelseserfaring, herunder personaleledelse og ledelse af ledere
 • Kendskab til og/eller erfaring med pædagogisk ledelse samt erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde
 • Kendskab til arbejdsmarkedsforhold, primært inden for den offentlige og gerne erfaring fra den sundhedsfaglige sektor
 • Sundhedsfaglig erfaring og baggrund, og gerne kendskab til efter-videreuddannelsesområdet
 • Erfaring med og motiveres af at arbejde med målgruppen for vores uddannelser.
 • En god forretningsforståelse i forhold til drift af en uddannelsesinstitution samt erfaring med at styre ressourcer og bevillinger
 • God i formidling – skriftligt og mundtligt

Personlig profil

 • Du er strategisk tænkende og har analytisk sans
 • Du kan arbejde både i det strategiske og i det operationelle, handlingsrettede felt
 • Du er god til at skabe kreative løsninger i en kompleks verden
 • Du er engageret i dine opgaver og afslutter dem
 • Du er god til at skabe overblik i komplekse problemstillinger og delegerer opgaver til medarbejderne
 • Du er handlekraftig, kan træffe beslutninger og afslutte opgaver
 • Du kan skabe gode og konstruktive relationer, har god procesforståelse og blik for den sammenhæng og helhed, du indgår i
 • Du er dygtig til at skabe netværk og er en respekteret samarbejdspartner

Yderligere materiale om stillingen finder du her:

 

Ansvars- og kompetencebeskrivelse

 

Randers Social- og Sundhedsskole har en stærk faglig tradition for en progressiv pædagogisk udvikling med udgangspunkt i pædagogisk ledelse. Skolen har hertil tilknyttet en Ph.d.-studerende i pædagogisk ledelse, som understøtter skolens pædagogiske ledelsesarbejde.

Vi arbejder med et stærkt blik for den enkelte elev og dennes erhvervsfaglige dannelse og personlige udvikling. Vi har fokus på skabelse af et spændende og ambitiøst fælles erhvervsfagligt uddannelsesmiljø, som alle vores elever profiterer og udfordres af. Vi investerer i udvikling og digitalisering for at højne den faglige og uddannelsesmæssige kvalitet, og vi arbejder på at opbygge stærke faglige læringsmiljøer i tætte lokale, regionale og nationale samarbejder.
 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende statslig overenskomst, Lønramme 35, Skalatrin 48, hertil kommer resultatløn. Stillingen er på 37 timer og er uden øvre arbejdstid. Der må påregnes prøvetid i de første tre måneders ansættelse.

Tiltrædelse 1. august 2018.
Afdelingen har aktiviteter i både Grenå og Randers, og det primære arbejdssted er Randers.

Ansøgning 
Ansøgning med bilag (CV, uddannelsesbeviser og dokumentation for relevant erfaring) skal være skolen i hænde senest fredag den 15. juni  2018 kl. 08.00. 1. samtaler afholdes i Randers mandag den 18. juni, og 2. samtale afholdes mandag d. 25. juni 2018.

I forbindelse med afholdelse af 2. samtale vil ansøgerne skulle gennemføre test i samarbejde med Genitor, og der vil blive indhentet referencer.

Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.

Søg stillingen her

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte direktør Maria Dyhrberg Rasmussen på tlf. 6196 0642, hvis du ønsker stillingsopslaget uddybet.

Du kan endvidere orientere dig nærmere i strategi 2018-2020.