Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser

Se en oversigt over vores trivsels- og tilfredshedsundersøgelser blandt vores elever, medarbejdere og tilknyttede praktik-virksomheder.

Medarbejdertilfredshed

Vi gennemfører hvert andet år en tilfredshedsundersøgelse blandt vores medarbejdere.

Læs vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse for 2015

Læs vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse for 2017

Virksomhedstilfredshed

Vi gennemfører hvert år en undersøgelse af virksomhedstilfredsheden blandt praktikvejlederne knyttet til skolen.

Se virksomhedstilfredshedsundersøgelse fra 2016

Se virksomhedstilfredshedsundersøgelse fra 2015 på det pædagogiske område

Se virksomhedstilfredshedsundersøgelse fra 2013 på sosu-området 

 

Arbejdspladsvurdering