Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner

Hvornår bør du være bekymret for et barns trivsel?

Forskning viser, at tidlige indsatser i kommunale dagtilbud kan have afgørende betydning for udsatte børns udvikling.

På dette kursus får du mulighed for at arbejde med og videreudvikle dine kompetencer inden for observationsmetoder, lovgivning og handleplaner.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og dagplejere

Indhold

  • Ressource tænkning
  • Observationer og observationsmetoder
  • Lovgivning
  • Forskellige pædagogiske tiltag
  • Handleplaner
  • Omsorg
  • Inklusion
  • Kurset vil tage udgangspunkt i hverdagspraksis

Datoer

Antal dage: 2

19.11.18 - 20.11.18

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48668

Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner (2 dage)

Med forståelse for overordnede målsætninger, kan deltageren medvirke til tidlig opsporing og indsats for børn i udsatte positioner. Herunder vil deltageren kunne: - Reagere på bekymring, på baggrund af viden om de fire trivselsdimensioner - Observere ud fra strukturerede, anerkendte og professionelle observationsredskaber- Medvirke ved udarbejdelse af en objektiv individuel trivselsvurdering - Anvende handleguides og værktøjer i udarbejdelse af en handleplan for en tidlig indsats - Indgå i en væsentlig, respektfuld dialog med forældrene om barnets trivsel og behov - Beskrive og begrunde situationer som grundlag for analyse, refleksion og nye handlemuligheder i et helhedsorienteret samspil med forældre, barnet og tværfaglige samarbejdspartnere - Reflektere over egen rolle i relationerne til forældre og det tværfaglige samarbejde.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu181119r 19-11-2018 20-11-2018 Ingen 08:00 15:24 20 08-10-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.