Tidlig opsporing af sygdomstegn

Der er fokus på indsatsen omkring tidlig opsporing af sygdomstegn og forebyggelige indlæggelser.
Dette kursus er en del af indsatsen og er tilrettelagt i samarbejde med Randers Kommune

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere på plejecentre

Indhold

Modul 1:

 • Observationskompetence, herunder anatomi og fysiologi
 • Systematiske hverdagsobservationer
 • Kombination af observationer
 • Screeningsværktøjer ABCD / ISBAR
 • Fokus på funktionsevne og ernæringstilstand
 • Redskaber i ”lommebogen”
 • Planlægge fordybelsesopgaven

Modul 2:

 • Opfølgning på fordybelsesopgaven
 • Tværfagligt samarbejde og feedback
 • Handlekompetence i forhold til observation
 • Målrettet indsats i fremtiden - sosu- hjælperens rolle

Datoer

Antal dage: 5

2½ dag + ½ fordybelsesdag + 2 dage

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 46874

Tidlig opsporing af sygdomstegn (5 dage)

Deltageren kan anvende sin grundlæggende anatomiske og fysiologiske viden til tidlig opsporing af sygdomstegn ved at identificere samt dokumentere en ændret sundhedstilstand hos borgeren. I det arbejde har deltageren kendskab til betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. Deltageren kan endvidere observere, begrunde observationer og handle hensigtsmæssigt i forhold til dem. Deltageren kan gennem videregivelse af informationer til f.eks. læge eller sygeplejerske indgå i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu181022r 22-10-2018 23-11-2018 Ingen 08:00-15:24 20 13-09-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.