Selvstændigt arbejde med rehabilitering

Alle arbejder rehabiliterende – eller gør vi nu også det?

Som social- og sundhedsassistent har du et selvstændigt ansvar i forhold til den målrettede og tidsbestemte rehabiliteringstilbud til borgere med funktionsnedsættelser. På dette kursus kan du få styrket dine kompetencer til at indgå i rehabiliteringsarbejdet og blive skarp på, at det er borgerens mål og ønsker, du arbejder ud fra.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter

Indhold

  • Din selvstændige rolle i rehabiliteringen, med baggrund i rehabiliteringsbegrebet
  • Hvad er rehabiliteringsplaner, og hvordan kan du medvirke til at udarbejde dem med afsæt i ICF og borgerens ønsker?
  • Aktivt og målrettet rehabilitering i samarbejde med borgeren
  • Rehabilitering i forhold til borgere med svækket kognitive ressourcer
  • Din rolle i den koordinerede og helhedsorienterede indsats.

Datoer

Antal dage: 3

16.04.2018 – 18.04.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40127

Selvstændigt arbejde med rehabilitering (3 dage)

Deltageren kan på baggrund af viden om fysiske, psykiske og sociale udviklingsmuligheder i det tværfaglige samarbejde og i samarbejde med borgeren medvirke ved udarbejdelse af rehabiliteringsplaner samt i det tværfaglige samarbejde bidrage til en koordineret og helhedsorienteret indsats. Deltageren kan i træningsindsatsen aktivt medvirke til, at borgeren opnår målene i rehabiliteringsplanen, herunder på baggrund af viden om specifikke kognitive dysfunktioner medvirke til styrkelse af borgernes kognitive ressourcer. Endelig kan deltageren i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde selvstændigt ud fra rehabiliteringsprincipper, således at borgerens aktivitet og deltagelse i såvel eget liv som i samfundslivet fremmes.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180416r 16-04-2018 18-04-2018 Ingen 08:00-15:24 20 05-03-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.