Pleje og behandling af kræftpatienter

Borgeren er den eneste der oplever hele forløbet fra det første symptom til sygdommens afslutning og kun borgeren oplever alle overgange mellem sektorer og møder alle aktører i forløbet. Som professionel fagperson hos borgeren med kræft, kan du støtte den syge i et sammenhængende forløb med afsæt i viden og forståelse.

Målgruppe

Social og sundhedsassistenter i primær området

Indhold

  • At magte livet med kræft
  • Kræftsygdomme og behandlingsformer.
  • Følger af sygdom og behandling.
  • Borgeren og pårørendes møde med det sammenhængende sundhedsvæsen.
  • Pleje og omsorg
  • Kræftrehabilitering
  • Din rolle som professionel med afsæt i viden og forståelse

Datoer

Antal dage: 10

 

Modul 1 02.05.2018 -04.05.2018

Modul 2 15.05.2018 – 18.05.2018

Modul 3 06.06.2018 – 08.06.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 42682

Pleje og behandling af kræftpatienter (10 dage)

Målet er at deltagerne: Får kendskab til de nyeste pleje- og behandlingsformer - såvel radikale som palliative - af kræftramte, således at de bliver i stand til at medvirke ved planlægning og udførsel af et individuelt plejeforløb, og derved kan skabe bedst mulig livskvalitet for den kræftramte. Kan genkende de forskellige fysiske, psykiske, sociale og åndelige reaktioner hos en kræftramt og dennes pårørende, og kan, med respekt for det enkelte menneske, give en individuel tilpasset støtte, vejledning og omsorg. Kan få kendskab til og i et vist omfang anvende flere forskellige kommunikationsredskaber i samværet med den kræftramte og dennes pårørende. Får kendskab til forskellige private såvel som offentlige hjælpeforanstaltninger, så de kan henvise til og vejlede i brug af disse. Bliver i stand til at drage omsorg for sig selv og kollegaer og dermed kan forebygge psykiske arbejdsskader.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1805021r 02-05-2018 08-06-2018 Ingen 08:00 - 15:24 20 19-03-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.