Pleje af den svært overvægtige borger

Antallet af borgere med svær overvægt er stadig stigende, og vi møder dem oftere og oftere i plejen. Det er forbundet med sikkerhedsmæssige risici for personale og borgere, når borgeren med svær overvægt har brug for hjælp til forflytning og personlig pleje. Det kan medføre, at borgeren med svær overvægt ikke bliver tilstrækkelig hjulpet og mobiliseret, hvilket kan forværre de problemstillinger, der er i forbindelse med svær overvægt, og understøtte en negativ udvikling.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og omsorgsmedhjælpere

Indhold

På kurset skal vi arbejde med:

  • Særlige anatomiske og fysiologiske problemstillinger ved svær overvægt
  • Forflytningsteknik
  • Fysiske rammer og hjælpemidler
  • Mobilisering
  • Etik og kommunikation

Datoer

Antal: 3

05.11.2018 - 07.11.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47876

Pleje af den svært overvægtige borger (3 dage)

Deltageren kan yde optimal pleje og omsorg for den svært overvægtige borger på baggrund af viden om bariatri og specifikke anatomiske og fysiologiske problemstillinger hos den svært overvægtige borger; herunder vejrtrækning, kredsløb, tryksår, kontinens, hygiejne og ernæring. Deltageren kan mobilisere og forflytte den svært overvægtige borger og kender til specifikke hjælpemidler målrettet svært overvægtige borger.Deltageren kan imødekomme og kommunikere med den svært overvægtige borger med fokus på etik, værdighed og egen forforståelse. Deltageren kan bidrage til et godt arbejdsmiljø på baggrund af viden om de særlige krav til fysiske rammer og sikkerhed ved arbejdet med svært overvægtige borgere.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1811051r 05-11-2018 07-11-2018 Ingen 08:00-15:24 18 24-09-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.