Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Er viden om hjernen virkelig nødvendig for at forstå din målgruppe?

Ja! Neuropædagogik som metode kan bidrage til at styrke vores pædagogiske indsats i hverdagen, så vi bedst muligt kan tage hensyn til borgerens forudsætninger.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller andre medarbejdere inden for ældreområdet

Indhold

På kurset vil vi arbejde med:

 • Hjernens funktioner
  • De sansende, følende og tænkende strukturer
 • Sanseintegration
  • Sansernes funktion
  • Fra sansning til sanseintegration
 • At arbejde neuropædagogisk
  • Den neuropædagogiske forståelsesramme – kognitive skemaer og strukturer
  • Neuropædagogik som redskab i samspil med andre pædagogiske redskaber eks. anerkendende pædagogik , inklusion
 • Observation, dokumentation og samarbejde

Datoer

Antal dage: 3

24.10.18-26.10.18

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44859

Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (3 dage)

Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne. Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1810241r 24-10-2018 26-10-2018 Ingen 08:00-15:24 20 17-09-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.