Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser

Mangfoldigheden i det pædagogiske arbejdsfelt stiller store krav til din viden om social-og specialpæda-gogiske tilgange. Samtidig kræver arbejdet med mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser en særligt høj grad af forståelse. Frem din forståelse og viden om, hvordan du med afsæt i det enkelte menneskes ressourcer støtter trivsel, udvikling og læring. 

Målgruppe

Pædagogiske assistenter og andre der arbejder med børn, unge og voksne med ADHD og autisme og relaterede udviklingsforstyrrelser.

Indhold

  • Viden om udviklingsforstyrrelser som autisme med støttebehov, ADHD, OCD og Tourettes syndrom
  • Typiske adfærds- og reaktionsmønstre hos mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
  • Det unikke menneske – skabe en anerkendende og respektfuld relation til det enkelte barn/unge/voksne
  • Ressourceorienteret tilgang i arbejdet med at tilpasse krav og forventninger til den enkelte
  • Trivselsfremmende social- og specialpædagogiske tiltag
  • Samarbejdet med forældre/pårørende
  • Det kollegiale samarbejde og samarbejdet med andre fagpersoner.
  • Iagttagelse og faglig formidling

Datoer

Antal dage: 3

05.03.2018 – 07.03.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47981

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser (3 dage)

1. Deltageren kan med afsæt i kendskab til det enkelte barn, den unge eller voksne med udviklings- og adfærdsforstyrrelser, yde støtte til en trivselsfremmende social- og specialpædagogisk bistand.2. Deltageren har viden om adfærd og reaktionsmønstre ved de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser såsom autisme med støttebehov, ADHD, OCD og Tourettes syndrom samt om relaterede trivselsproblemer så som adfærdsforstyrrelser.3. Deltageren kan indgå i en afstemt relation og samarbejde med den enkelte person med adfærds- eller udviklingsforstyrrelser og relaterede trivselsvanskeligheder, se bag om denne adfærd og tilpasse krav og forventninger til den enkelte persons forudsætninger med afsæt i dennes ressourcer. I forlængelse heraf kan deltageren iværksætte indsatser, der støtter, skærmer og fremmer den enkelte person med autisme og/eller ADHD, i forhold til trivsel i sociale sammenhænge4. Deltageren kan indgå i respektfuldt samarbejde med pårørende omkring den enkelte person med udviklings- og adfærdsforstyrrelser og udveksle relevante iagttagelser5. Kollegialt kan deltageren dele iagttagelser relevant for den enkelte person med udviklings- og adfærdsforstyrrelser i det daglige arbejde samt ved visitation og bevillinger.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180305r 05-03-2018 07-03-2018 Ingen 08:00-15:24 20 19-02-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.