Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet

Stadig flere opgaver vedrørende medicinhåndtering bliver uddelegeret til pædagogisk personale eller til personale uden en sundhedsfaglig uddannelse.

På dette kursus styrker du dine kvalifikationer i forhold til at deltage i den medicinske behandling af din pædagogiske målgruppe.

Målgrupper

Pædagogiske medarbejdere i dagtilbud, SFO og specialområdet

Indhold

Regler og retningslinjer

 • Ansvar og ansvarlighed
 • Kompetence
 • Etik i forbindelse med medicin og medicinering
 • Sundhedsstyrelsens vejledning
 • Håndhygiejne

Administration af lægemidler

 • Dispenseringsformer
 • Virkning, bivirkninger og observationer
 • Interaktioner med for eksempel mad, alkohol, rusmidler m.m.
 • Dosering
 • Lægemidlets vej fra indtagelse til udskillelse

Almen farmakologi

 • Speciel farmakologi
 • Hvad fejler borgeren?
 • Hvilken medicin får borgeren?
 • Undgå medicinudløste forgiftningstilstande
 • Utilsigtede hændelser

Datoer

Antal dage: 3

23.10.18 - 25.10.18

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47258

Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (3 dage)

Deltageren kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin og inddrage borgeren i medicineringen med udgangspunkt i borgerens ressourcer. På baggrund af kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og bivirkninger kan deltageren observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler. Deltageren kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere samt udføre sit arbejde ud fra kendskab til gældende lovgivning og lokale instrukser på området.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu181023r 23-10-2018 25-10-2018 Ingen 08:00 - 15:24 18 11-09-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.