Medvirken til pleje af borger med KOL

Gennemføres som åbent værksted

KOL er en væsentlig årsag til sygelighed og død i Danmark. Har du ansvar for omsorg, pleje og behandling af mennesker med KOL?

På dette kursus arbejder du med teoretisk viden og praktiske øvelser, der kan styrke din indsats i forhold til at give den enkelte borger med KOL mulighed for at opnå den højest mulige funktionsevne og livskvalitet i dagligdagen.

 

Åben værktsted er en ny måde at være på kursus på!

Du lærer det samme som ved traditionelle kurser, men uddannelsen er baseret på din egen aktivitet og disciplin. Underviserne er til rådighed for vejledning, men der vil ikke foregå sædvanlig undervisning. Du får adgang til faglige tekster, powerpoint-oplæg, opgaver, film, øvelser osv. på et websted. 

IT er centralt i forløbet og grundlæggende IT-kundskaber er derfor en forudsætning for at deltage på kurset.

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter

Indhold

  • Viden om KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)
  • Observationer i hverdagen
  • plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team
  • Samarbejde og vejledning af borgeren med henblik på at forebygge forværring og indlæggelse. 
  • Rehabiliteringsindsatsen
  • Betydningen af egen kommunikation.
  • Dokumentation af dine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1: 12.11.18-14.11.18

Modul 2: 26.11.18-27.11.18

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40121

Medvirken til pleje af borger med KOL (5 dage)

Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL. Deltageren kan endvidere vejlede i forebyggelse af KOL og kan inddrage andre faggrupper og netværk i arbejdet med at forebygge forværring og indlæggelse. Deltageren kan deltage i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg. I samarbejdet med borgeren er deltageren bevidst om betydningen af egen kommunikation. Deltageren kan desuden fagligt dokumentere sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1811121r 12-11-2018 27-11-2018 Ingen 08:00-15:24 12 01-10-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.