Medvirken til pleje af borger med KOL, kurset afholdes som åbent værksted

Kurset afholdes som åbent værksted

Borgere med KOL er nogle af dem, der hyppigst bliver indlagt på hospitalet. På dette kursus vil du få viden om og redskaber til, hvordan du kan medvirke til at borgeren bliver bedre til mestre et  hverdagsliv med KOL – og reducerer antallet at indlæggelser.

Målgruppe

Social og sundhedshjælpere samt social og sundhedsassistenter.

Indhold

  • Viden om KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse)
  • Observationer i hverdagen
  • plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team
  • Samarbejde og vejledning af borgeren med henblik på at forebygge forværring og indlæggelse.
  • Rehabiliteringsindsatsen
  • Betydningen af egen kommunikation.
  • Dokumentation af dine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1: 09. april 2018 - 11. april 2018

Modul 2: 24. april 2018 - 25. april 2018

 

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 40121

Medvirken til pleje af borger med KOL (5 dage)

Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL. Deltageren kan endvidere vejlede i forebyggelse af KOL og kan inddrage andre faggrupper og netværk i arbejdet med at forebygge forværring og indlæggelse. Deltageren kan deltage i en rehabiliteringsindsats i forhold til KOL og dermed fremme borgerens mestringsevne og egenomsorg. I samarbejdet med borgeren er deltageren bevidst om betydningen af egen kommunikation. Deltageren kan desuden fagligt dokumentere sine handlinger og observationer i forhold til visitators helhedsvurdering.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1804094r 09-04-2018 25-04-2018 Ingen 08:00-15:24 5 26-02-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.