Leg og læring med digitale medier i dagtilbud

Digital legekultur er en central del af nutidige børns hverdag.

Digitale medier giver utallige muligheder for aktiviteter, der stimulerer sprogudvikling, kreativitet, problemløsning og bevægelse.

På dette kursus udvikler du dine kompetencer og styrker dit mod til at inddrage digitale medier i dagligdagen.

Målgruppe

Dagplejere og pædagogmedhjælpere

Indhold

  • Tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter med digitale medier
  • Digitale mediers muligheder
  • Introduktion til og vurdering af forskellige interessante Apps - afpasset til forskellige målgrupper
  • Leg og læring med digitale medier ex. sprogstimulering, udeaktiviteter og digitale mikroskoper
  • Digitale fortællinger og digitale bøger
  • Medieproduktion ex. foto, collage, digitale bøger, film/ iMovie og Green Screen
  • Brug af digitale medier for børn med særlige behov
  • Drøftelser om børns digitale færdigheder og dannelse
  • Mål og retningslinjer for anvendelsen af de digitale medier i den pædagogiske praksis

Datoer

Antal dage: 5

26.11.18 -30.11.18

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47732

Leg og læring med digitale medier i dagtilbud (5 dage)

Ud fra kendskab til den digitale teknologis muligheder kan deltageren sammen med børnene gå på opdagelse i de digitale udtryksmuligheder og derigennem fremme børns evne og lyst til at udtrykke sig kreativt.Deltageren kan tilrettelægge pædagogiske aktiviteter med inddragelse af digitale medier, som fremmer det sociale samspil og det enkelte barns udvikling. Som en del af det arbejde har deltageren forståelse for de digitale mediers særlige muligheder og begrænsninger for børn med særlige behov. På baggrund af etiske og pædagogiske kriterier kan deltageren sammen med børnene udforske og vurdere aktuelle spil og programmer til leg og læring.Med udgangspunkt i børns nysgerrighed og vidensbehov kan deltageren desuden støtte og inspirere børn i at gøre brug af videnssøgning på nettet.Ydermere kan deltageren bidrage til at formulere mål og retningslinjer for anvendelsen af de digitale medier i den pædagogiske praksis

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu181126r 26-11-2018 30-11-2018 Ingen 08:00-15:24 20 15-10-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.