Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde, kurset afholdes som åbent værksted

Konflikter er uundgåelige, når mennesker indgår i samarbejdsrelationer. Hvordan lærer du at håndtere konflikter i det pædagogiske arbejde ,ed forskellige målgrupper? Hvordan kan man forstå konflikter som en mangfoldighed af muligheder for udvikling?

Målgruppe

Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl.

Indhold

  • Forebyggelse og håndtering af konflikter
  • Udvikling af børns evner til at håndtere konflikter
  • Forskellige konfliktformer og årsager til konflikter
  • Konflikter blandt børn og konflikter mellem børn og voksne
  • Samarbejdsproblemer i personalegruppen
  • Konflikter i forældresamarbejdet
  • Konfliktløsningsmodeller

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1: 09.04.2018 - 11.04.2018

Modul 2: 24.04.2018 – 25.04.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 44274

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde (5 dage)

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndte-rende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.Deltagerne har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.De har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180409r 09-04-2018 25-04-2018 Ingen 08:00-15:24 5 26-02-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.