Intro praktikvejleder

Hvordan vejleder man ud fra uddan-nelsens mål, elevens forudsætninger og elevens uddannelsesplan?
Få mere viden om vejledning og lærerprocesser samt læringsmiljø og vejlederroller. Uddannelsen er tilrettelagt med afsæt i to AMU uddannelser: 45917 Praktikvej-ledning af EUD- elever og 40503 Praktikvejledernes kommunikation med eleven.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter og pædagoger.

Indhold

  • Den pædagogiske assistentuddannelses mål for praktik og skoleperiode
  • Samarbejde mellem skole og praktiksted
  • Vejlederansvar/lederansvar
  • Planlægning af et praktikforløb
  • Vejlederrollen/forventninger til at have en elev
  • Elevens forventninger og forudsætninger
  • Kommunikation herunder vejledningsformer, metoder og dilemmaer
  • Den eksemplariske vejledning

Der vil være teoretiske oplæg, individuelle opgaver, gruppearbejde og andre forskellige øvelser i løbet af kurset.

Datoer

Antal dage: 3

09.01.2018 – 11.01.2018

Kurset består af flere fag

AMU nummer: 45917

Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge (1 dag)

Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden

AMU nummer: 40503

Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (2 dage)

Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdelse i sin erhvervsuddannelse kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen.Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180109r 09-01-2018 11-01-2018 Ingen 08:00 - 15:24 20 28-11-2017
Pris 552 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.