Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning

At have et kontinensproblem kan have en stor negativ indflydelse på borgerens selvstændighed og livskvalitet, hvis der ikke tages hånd om det. Styrk dine faglige kompetencer i relation til borgere med forskelligartede inkontinensproblemer.

 

Øv kliniske færdigheder i vores simulationsrum.

Målgruppe

Social og sundhedsassistenter

Indhold

  • Grundlæggende viden om inkontinens – en repetition
  • Sygdomme og medicin der har indflydelse på inkontinens
  • Udredning og behandling af forskellige typer af inkontinens
  • Inkontinens i forhold til forskellige målgrupper
  • Kontinenspleje
  • Inkontinenstyper inkl. afføringsinkontinens
  • At tale om inkontinens – dialogen med borgeren
  • Udredning
  • Forebyggelse og støtte til borgerens rehabilitering
  • Vejledning af kollegaer, tværfagligt samarbejde og lokale instrukser

 

Datoer

Antal dage: 3

21.03.2018 – 23.03.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 42932

Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning (3 dage)

Ud fra tidligere erhvervet grundlæggende viden om inkontinens kan deltageren iværksætte relevant pleje og behandling af inkontinens, evt. i et tværfagligt samarbejde. I den forbindelse kan deltageren anvende viden om sygdommes og medicinpræparaters indflydelse på inkontinens. Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre grundlæggende helhedsorienteret pleje og behandling af inkontinensproblemer, så de i mindst muligt omfang generer borgerens hverdagsliv. I den forbindelse kender deltageren de gængse hjælpemidler samt lovgivningen på området og kan opsøge viden om aktuelle og relevante hjælpemidler. Deltageren kan vejlede og indgå i dialog med borger/patient og kolleger omkring forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering. Deltageren kan vejlede kolleger i lokale instrukser og kan vurdere egen pleje- og behandlingsindsats mhp. at sikre kvalitet i opgaveløsningen.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180321r 21-03-2018 23-03-2018 Ingen 08:00-15:24 20 07-02-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.