Injektion af medicin

Har du brug for større sikkerhed i forhold til at give borgerne injektioner så er denne efteruddannelse noget for dig. Vi vil arbejde med information til borgeren, hygiejne, teknik og lægemidler i forhold til din daglige praksis.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter

Indhold

  • Huden og musklernes anatomi og fysiologi
  • Injektionsteknik subkutant og intramuskulært
  • Hygiejnisk og sikkerhedsmæssig håndtering af injektionsudstyr
  • Når en injektion medfører en afvigende reaktion, og hvordan du skal reagere
  • Stikuheld og indrapportering
  • Observation og indberetning af komplikationer
  • Medicin og ansvar

Der tages udgangspunkt i deltagernes erfaring med lægemidler ex.: psykofarmaka, insulin, vacciner, vitaminer, antikoagulations behandling

Datoer

Antal dage: 1

20. marts 2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47968

Injektion af medicin (1 dag)

På baggrund af tidligere erhvervet viden om lægemidlers virkning og bivirkning kan deltageren udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Deltageren kan på baggrund af viden om hud og musklers anatomi og fysiologi begrunde valg af injektionsteknik og informere borgeren om de handlinger, der skal foregå. På baggrund af viden om lægemidlers subkutane og intramuskulære optagelse, kan deltageren handle hensigtsmæssigt på afvigelser fra normale lokale reaktioner ved injektion, herunder videregive relevante observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Deltageren kan gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til gældende retningslinjer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180320r 20-03-2018 20-03-2018 Ingen 08:00 - 15:24 20 06-02-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.