Farmakologi i somatikken

Der bliver stadigt flere ældre borgere, der lever længere og lever med multisygdomme. Du har som social- og sundhedsassistent stadig nye og mere komplekse arbejdsopgaver i forhold til den medicinske behandling af borgerene i det nære sundhedsvæsen. Risikoen for fejl i forbindelse med medicinhåndtering øges i takt med den øgede kompleksitet i opgaveløsningen og forebyggelse af UTH og her har du som sundhedsperson et afgørende ansvar.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter

Indhold

Med udgangspunkt i din viden og din arbejdssituation vil vi arbejde med:

  • Observation af medicins virkning og bivirkning
  • Relevante lægemidler til relevante borgergrupper
  • Observationer og handlinger i forbindelse med medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner
  • Dit arbejde på baggrund af lovgivning og retningslinjer
  • Lægemiddelregning
  • Medicinering via subcutan kanyle
  • Inddragelse af borgerens perspektiv mhp. fremme af patientsikkerhed
  • Din evne til at reflektere kritisk i forbindelse med medicinadministration og -håndtering

 

I kurset vil vi anvende simulation, hvor det er muligt.

Du skal ved kursets afslutning vurdere din egne opnåede kompetencer

Datoer

Antal dage: 5

Modul 1 02.05.2018 – 04-05-2018

Modul 2 22.05.2018 – 23.05.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 45673

Farmakologi i somatikken (5 dage)

Deltageren kan, på baggrund af ny og tidligere erhvervet farmakologisk viden og erfaring, selvstændigt og i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer, varetage medicinadministration til borgere med somatisk sygdom.Deltageren kan:- anvende sin øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde sig kritisk til indikation og kontraindikation- herunder anvende sin udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for deltagernes egen praksis.- observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner- handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder - udføre lægemiddelregning på udvidet niveauvaretage medicinering via subcutan kanyle- inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministrationDeltageren kan endvidere anvende net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration, samt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180502r 02-05-2018 23-05-2018 Ingen 08:00-15:24 20 19-03-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.