Farmakologi i psykiatrien

Borgere med psykiske lidelser har ofte udfordringer i forhold til at tage medicin. Det kan handle om manglende efterlevelse (non-compliance), misbrug eller udtrapning af lægemidler.

På kurset får du mulighed for at arbejde med din viden om psykofarmaka og psykiske lidelser, herunder indikationer for behandling. Vi vil også beskæftige os med medicinpædagogik og
livskvalitet for borgere med psykiske lidelser.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter med kompetencer svarende til Medicinadministration (48101)

Indhold

Vi gennemgår bl.a.

  • farmakodynamik og Farmakokinetik med fokus på relevante psykofarmaka
  • personalets ansvar og kompetencer og lovgivning
  • patientsikkerhed
  • samarbejdet med borgeren og med tværfaglige samarbejdspartnere

 

Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, film, gruppearbejde samt selvstændig vidensøgning i diverse databaser og varetages af interne og eksterne undervisere.  

En af kursusdagene foregår hjemme på din arbejdsplads, hvor du via digital fjernundervisning arbejder med en konkret faglig problemstilling i forhold til dit arbejde med at administrere medicin.

 

Du skal ved kursets afslutning vurdere din egne opnåede kompetencer.

Datoer

Antal dage: 5

Modul1: 01.11.20118 -02.11.2018

Fjernundervisning: 14.11.2018

Modul2: 29.11.2018 -30.11.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 48102

Farmakologi i psykiatrien (5 dage)

Deltageren kan varetage medicinadministration af psykofarmaka på baggrund af tidligere erhvervet viden og erfaring i arbejdet med borgere/patienter med psykisk sygdom.Deltageren kan:- inddrage sin øgede forståelse af psykofarmakas virkning, bivirkning, interaktion og indikation i den specifikke sygepleje til borgeren / patienten med en psykisk lidelse.- observere medicinens påvirkning af patienten/borgeren ud fra erhvervet viden om farmakokinetik, farmakodynamik, samt den generelle farmakologi i forhold antipsykotika, antidepressiva, lithiumsalte og benzodiazepiner (anxiolytika).- handle hensigtsmæssigt på medicinudløste forgiftningstilstande samt reagere på symptomer på medicinmisbrug gennem anvendelse af viden om de farmakologiske begreber agonist og antagonist, herunder diverse antidoter.- anvende netbaserede databaser på et udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration med fokus på f.eks. interaktioner - handle hensigtsmæssigt i henhold til gældende lovgivning på området herunder tvangsmedicinering- kende vejledninger for specifikke præparater, og handle på afvigelser fra vedtagne standarder, f.eks. udtrapningsplanerDerudover har deltageren kendskab til medicinpædagogik i forhold til compliance. Deltageren kan endvidere sygeplejefagligt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu181101r 01-11-2018 30-11-2018 Ingen 08:00-15:24 20 26-10-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.