Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

Pædagogiske læringsmål og overve-jelser er en stor del af den pædago-giske dagligdag. Derfor er det vigtig at kunne arbejde med læring og didaktik i den pædagogiske praksis, hvor der er fokus på barnets, den unges eller den voksnes ressourcer og udvikling. På dette kursus vil du afprøve, analysere og evaluere forskellige didaktiske læringsmeto-der, som passer til din pædagogiske praksis.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter i almen- og specialområdet.

Indhold

  • Introduktion til begreberne didaktik og læring
  • Mål og læringsforudsætninger
  • Hvordan en given pædagogisk aktivitet eller indsats beskrives, begrundes og organiseres
  • Rammefaktorernes betydning for læring i relation til en given pædagogisk aktivitet/indsats
  • Analyse- og evalueringsmetoder i forhold til at vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis

 

Der lægges vægt på at inddrage fortællinger fra praksis. Den enkelte deltager kan således fokusere på et fagligt område i den konkrete tilrettelæggelse af en pædagogisk aktivitet eller indsats.

Feks. Natur og udeliv, Digital kultur, Bevægelse og idræt, Sundhed i den pædagogiske praksis.

Datoer

Antal dage: 4

Modul 1 07.05.2018 - 08.05.2018

Modul 2 23.05.2018 - 24.05.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47941

Didaktik og læring i pædagogisk arbejde (4 dage)

- Deltagerne kan i samarbejde med barnet/den unge eller voksne udarbejde mål samt inddrage den enkeltes læringsforudsætninger i de didaktiske overvejelser- Deltagerne kan anvende forskellige pædagogiske principper der fremmer en vellykket læreproces- Deltagerne kan beskrive og dokumentere pædagogiske aktiviteter samt begrunde tilrettelæggelsen af disse aktiviteter - Deltagerne kender betydningen af rammefaktorer og kan anvende denne viden til at vurdere hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer læring i relation til en given pædagogisk aktivitet - Deltagerne kan anvende konkrete og hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder med henblik på at vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180507r 07-05-2018 24-05-2018 Ingen 08:00-15:24 20 26-03-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.