Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

Læringsmål og overvejelser er en stor del af den pædagogiske dagligdag. Derfor er det vigtig at kunne arbejde med læring og didaktik med fokus på barnets, den unges eller de voksnes ressourcer og udvikling.

På dette kursus vil du komme til at afprøve, analysere og evaluere forskellige didaktiske læringsmetoder, som passer til din pædagogiske praksis.

Målgruppe

Pædagogiske assistenter i almen- og specialområdet

Indhold

  • Introduktion til begreberne didaktik og læring
  • Mål og læringsforudsætninger
  • Hvordan en given pædagogisk aktivitet eller indsats beskrives, begrundes og organiseres
  • Rammefaktorernes betydning for læring i relation til en given pædagogisk aktivitet/indsats
  • Analyse- og evalueringsmetoder i forhold til at vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis

 

Der lægges vægt på at inddrage fortællinger fra praksis. Den enkelte deltager kan således fokusere på et fagligt område i den konkrete tilrettelæggelse af en pædagogisk aktivitet eller indsats.

Feks. Natur og udeliv, Digital kultur, Bevægelse og idræt, Sundhed i den pædagogiske praksis.

Datoer

Antal dage: 4

Modul 1: 24.10.18 – 25.10.18

Modul 2: 12.11.18 - 13.11.18

 

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47941

Didaktik og læring i pædagogisk arbejde (4 dage)

- Deltagerne kan i samarbejde med barnet/den unge eller voksne udarbejde mål samt inddrage den enkeltes læringsforudsætninger i de didaktiske overvejelser- Deltagerne kan anvende forskellige pædagogiske principper der fremmer en vellykket læreproces- Deltagerne kan beskrive og dokumentere pædagogiske aktiviteter samt begrunde tilrettelæggelsen af disse aktiviteter - Deltagerne kender betydningen af rammefaktorer og kan anvende denne viden til at vurdere hvad der henholdsvis fremmer eller hæmmer læring i relation til en given pædagogisk aktivitet - Deltagerne kan anvende konkrete og hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder med henblik på at vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu181024r 24-10-2018 13-11-2018 Ingen 08:00-15:24 20 12-09-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.