Assistenten i det tværgående samarbejde

Stadig flere opgaver flytter fra regional opgaveløsning til det nære sundhedsvæsen. Det betyder, at assistenten skal være i stand til at samarbejde på tværs af sektorerne, så der skabes kvalitet i borgerens forløb.

På dette kursus vil vi arbejde med rammer for og redskaber til samarbejdet. Vi fokuserer blandt andet på relationel koordinering og de kerneopgaver, der er i det nære sundhedsvæsen nu og i fremtiden.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter

Indhold

 • Politiske og organisatoriske rammer for assistentens arbejde
  • Sundhedsaftaler
  • Forløbsbeskrivelser
  • Genoptræningsplaner
  • Handleplaner
 • Redskaber til at skabe til tværgående samarbejde
  • Professionalisme, respektfuldhed og problemløsende adfærd
  • Risikohåndtering
  • Fælles viden, mål og forståelse

Datoer

Antal dage: 4

12.03.18-15.03.18

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 45668

Assistenten i det tværgående samarbejde (4 dage)

Deltageren kan agere i det tværgående samarbejde inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer på baggrund af forståelse for organisationernes forskellige interne strukturer, processer og kulturer for at bidrage til, at skabe kvalitet i borgerens forløb. Deltageren kan opsøge relevante samarbejdsparter og udvikle professionelle samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper, enheder og sektorer. I samarbejdet har deltageren særligt fokus på risikohåndtering ved overgange.Deltageren er bekendt med rammer og redskaber som er organisatorisk tværgående. Deltageren kender samarbejdspartnerenes dokumentationspraksis, kan anvende data herfra relevant, samt kan modtage og give feedback i forhold til det samlede bidrag til den fælles opgaveløsning.Deltagerne kan endvidere arbejder innovativt med implementering af løsninger, der bidrager til at øge sammenhæng, helhed og kvalitet i det sammenhængende forløb.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1810222r 22-10-2018 06-11-2018 Ingen 08:00-15:24 20 10-09-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.