Assistenten i det tværgående samarbejde

Stadigt flere opgaver flytter fra regional opgaveløsning til det nære sundhedsvæsen. Dette forudsætter, at assistenten skal være i stand til at kunne samarbejde på tværs af sektorerne, så der skabes kvalitet i borgerens forløb. På kurset vil vi arbejde med tværgående rammer for samarbejdet, redskaber til tværgående samarbejde eksempelvis relationel koordinering og de kerneopgaver der nu og i fremtiden er i det nære sundhedsvæsen.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter

Indhold

Med udgangspunkt i din viden og din arbejdssituation vil vi særligt arbejde med:

 

Politiske og organisatoriske rammer for assistentens arbejde

  • Sundhedsaftaler
  • Forløbsbeskrivelser
  • Genoptræningsplaner
  • Handleplaner

Redskaber til at skabe til tværgående samarbejde

  • Professionalisme, respektfuldhed og problemløsende adfærd
  • Risikohåndtering
  • Fælles viden, mål og forståelse

Datoer

Antal dage: 4

12.03.2018 – 15.03.2018

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 45668

Assistenten i det tværgående samarbejde (4 dage)

Deltageren kan agere i det tværgående samarbejde inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer på baggrund af forståelse for organisationernes forskellige interne strukturer, processer og kulturer for at bidrage til, at skabe kvalitet i borgerens forløb. Deltageren kan opsøge relevante samarbejdsparter og udvikle professionelle samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper, enheder og sektorer. I samarbejdet har deltageren særligt fokus på risikohåndtering ved overgange.Deltageren er bekendt med rammer og redskaber som er organisatorisk tværgående. Deltageren kender samarbejdspartnerenes dokumentationspraksis, kan anvende data herfra relevant, samt kan modtage og give feedback i forhold til det samlede bidrag til den fælles opgaveløsning.Deltagerne kan endvidere arbejder innovativt med implementering af løsninger, der bidrager til at øge sammenhæng, helhed og kvalitet i det sammenhængende forløb.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu1803121r 12-03-2018 15-03-2018 Ingen 08:00-15:24 20 29-01-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.