Arbejdet som familieplejer

Familieplejere skal kunne tilbyde og tilrettelægge et støttende og omsorgsfuldt hverdagsliv i plejefamilien. Det er et lovkrav, at begge voksne i en plejefamilie har denne eller tilsvarende uddannelse. Uddannelsen lever op til Servicelovens krav.

Målgruppe

Nuværende og kommende familieplejere, netværksplejere eller aflastningsfamilier

Indhold

  • Omsorg for og opdragelse af børn, herunder forståelse for anbragte børns særlige situation.
  • Børns emotionelle udvikling, herunder det omsorgssvigtede barns udviklings- og overlevelsesstrategier.
  • Forholdet mellem familiepleje, plejebarn og familieplejens egne børn.
  • Samarbejdet med barnets forældre, herunder hvordan plejefamilien kan støtte forholdet mellem barnet og forældrene.
  • Afklaring af egne ressourcer og begrænsninger i.f.t opgaven som plejefamilie
  • Plejefamiliens rolle i samarbejdet med de professionelle omkring barnet eller den unge, herunder lovkrav og rammer for arbejdet.

Datoer

Antal dage: 5 dage

Modul 1 09.03.2018 – 11.03.2018

Modul 2 13.03.2018 Fjernundervisning

Modul 3 15.03.2018

Modul 4 21.03.2018

 

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 47873

Arbejdet som familieplejer (5 dage)

Deltageren kan drage omsorg for et eller flere plejebørn og støtte barnets/den unges faglige, personlige og sociale udvikling med forståelse for følgerne af anbringelsen og andre særlige behov, herunder eventuelle forstyrrelser i barnets/den unges udvikling.Deltageren kan fremme stabile, trivselsfremmende relationer gennem aktiv inddragelse af barnet/den unge og ved at understøtte barnets/den unges interesser, læring og deltagelse i hverdagslivet i og uden for plejefamilien ¿ eksempelvis skole, dag- og fritidstilbud. Med udgangspunkt i barnets/den unges bedste kan deltageren desuden støtte barnets/den unges relation med forældre, pårørende og øvrige netværk, og indgå i et inddragende og respektfuldt samarbejde omkring barnet/den unge.Deltageren har forståelse for betydningen af relationen mellem plejeforældre, plejebarn og plejefamiliens egne børn, og er afklaret omkring egen families ressourcer og begrænsninger i forhold til opgaven som plejefamilie. Med afsæt i anbringelsens formål og de lovgivningsmæssige rammer for plejefamiliefunktionen, kan deltageren indgå i et forpligtende samarbejde med myndighedspersoner og andre professionelle omkring barnet/den unge f.eks. fra skole, dag- og fritidstilbud.

Læs mere om faget på UddannelsesGuiden
Randersafdelingen
Minervavej 47
8960 Randers SØ
731409amu180309r 09-03-2018 21-03-2018 Ingen 16:30-21:30 20 28-02-2018
Pris 0 kr.

Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris. Se fuld pris på efteruddannelse.dk

Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.